Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00206856/01 Zakup i dostawa urządzeń do pracowni branży drzewnej w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim” (Nr referencyjny postępowania: OP.272.1.5.2023)

Magdalena Kowalczyk
Powiat Ostrzeszowski
Deadlines:
Published : 09-05-2023 11:41:00
Placing offers : 19-05-2023 11:00:00
Offers opening : 19-05-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.7 2023-05-09 11:41:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (12).pdf pdf 496.49 2023-05-09 11:41:00 Proceeding
Uzupełnienie do załącznika nr 1 do SWZ- dot. poz. 1 maszayna wytrzymałościowa.pdf pdf 104.58 2023-05-09 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 131.41 2023-05-09 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Wykaz oferowanych produktów.docx docx 134.53 2023-05-09 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3a do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 122.84 2023-05-09 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 120.36 2023-05-09 11:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 212 2023-05-09 11:41:00 Proceeding
Załączniki 3 i 4 do SWZ (Formularz ofertowy i Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postęp.docx docx 142.46 2023-05-09 11:41:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej .pdf pdf 239.89 2023-06-07 12:21:46 Public message
Informacja o ponownym badaniu ofert.pdf pdf 157.18 2023-06-19 11:55:15 Public message
Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej .pdf pdf 239.55 2023-06-20 14:31:15 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 16.05.2023 r.pdf pdf 47.73 2023-05-16 14:29:11 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 183.65 2023-05-16 14:29:11 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia AKTUALNY z dnia 16.05.2023.docx docx 132.8 2023-05-16 14:29:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert 19.05.2023r..pdf pdf 163.31 2023-05-19 13:28:44 Public message

Announcements

2023-06-20 14:31 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik z Informacją o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o ponowny [...].pdf

2023-06-19 11:55 Magdalena Kowalczyk Dzień dobry

W załączeniu przesyłam Informację o ponownym badaniu i ocenie ofert.

Informacja o ponowny [...].pdf

2023-06-07 12:21 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam plik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-19 13:28 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo
W załączeniu przesyłam plik z Informacją z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-19 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 190 423,25 zł brutto.
2023-05-16 14:29 Magdalena Kowalczyk Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam:
- plik z Ogłoszeniem o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 16.05.2023 r.,
- plik zawierający wyjaśnienia i informację o zmianie treści SWZ, zmianie terminu składania ofert,
- zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia AKTUALNY z dnia 16.05.2023

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 502