Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.042.1.2.2023 Remont lokali mieszkalnych na terenie Pleszewa

Deadlines:
Published : 09-05-2023 14:54:00
Placing offers : 26-05-2023 10:00:00
Offers opening : 26-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 187.04 2023-05-09 14:54:00 Proceeding
02_SWZ remont lokali.zip zip 5290.27 2023-05-09 14:54:00 Proceeding
05_informacja o unieważnieniu Zad.1,3,5.pdf pdf 129.34 2023-06-05 15:01:07 Public message
06_informacja o wyborze Zad. 2, 4, 6-8.pdf pdf 496.76 2023-06-14 13:08:55 Public message
03_informacja o kwocie.pdf pdf 154.47 2023-05-26 10:03:31 Public message
04_informacja o ofertach.pdf pdf 164.54 2023-05-26 10:33:08 Public message

Announcements

2023-06-14 13:08 Beata Kałużna Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadania nr 2, 4, 6-8

06_informacja o wybo [...].pdf

2023-06-05 15:01 Beata Kałużna Informacja o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadań nr 1, 3 i 5.

05_informacja o unie [...].pdf

2023-05-26 10:33 Beata Kałużna Informacja o złożonych ofertach

04_informacja o ofer [...].pdf

2023-05-26 10:03 Beata Kałużna Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia publicznego

03_informacja o kwoc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1108