Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.19.2023.B Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji budynku przy ul. Gałczyńskiego w Bydgoszczy na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem

Hanna Medeksa-Matysiak
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-05-2023 13:05:00
Placing offers : 26-05-2023 11:00:00
Offers opening : 26-05-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 80.38 2023-05-08 13:05:00 Proceeding
2 Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 354.09 2023-05-08 13:05:00 Proceeding
3 Formularz_oferty.docx docx 31.11 2023-05-08 13:05:00 Proceeding
4. Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu (002).docx docx 24.63 2023-05-08 13:05:00 Proceeding
5. Oswiadczenie o podziale obowiazkow.docx docx 23.98 2023-05-08 13:05:00 Proceeding
6. Oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 23.33 2023-05-08 13:05:00 Proceeding
7 UMOWA.pdf pdf 425.2 2023-05-08 13:05:00 Proceeding
8 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 224.2 2023-05-08 13:05:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.7z 7z 115595.69 2023-05-08 13:05:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 201.53 2023-06-14 13:03:42 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 138.28 2023-07-07 10:29:53 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 47.28 2023-07-18 17:01:18 Public message
11 decyzja ZDMiKP.pdf pdf 161.24 2023-05-15 15:19:29 Public message
Bydgoszcz - Gałczyńskiego 23 - II etap - przedmiar robót 3 (1).pdf pdf 173.09 2023-05-15 15:19:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.56 2023-05-15 15:19:29 Public message
Przedmiar - Bydgoszcz ul. Gałczyńskiego 23.pdf pdf 4105.98 2023-05-15 15:19:29 Public message
przedmiar.pdf pdf 281.84 2023-05-15 15:19:29 Public message
pytania i odpowiedzi, przedłużenie term skł ofert.pdf pdf 182.47 2023-05-15 15:19:29 Public message
pytanie i odpowiedź.pdf pdf 123.67 2023-05-16 12:22:15 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 131.99 2023-05-19 12:18:41 Public message
pytania i odpowiedzi .pdf pdf 127.66 2023-05-23 13:12:18 Public message
rzut I pietra- went. grawitacyjna.pdf pdf 438.69 2023-05-23 13:12:18 Public message
rzut parteru- went. grawitacyjna.pdf pdf 394.8 2023-05-23 13:12:18 Public message
rzut piwnicy- went. grawitacyjna.pdf pdf 526.07 2023-05-23 13:12:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 135.85 2023-05-26 13:00:57 Public message

Announcements

2023-07-18 17:01 Hanna Medeksa-Matysiak Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-07 10:29 Hanna Medeksa-Matysiak Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-14 13:03 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych

informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-26 13:00 Hanna Medeksa-Matysiak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-26 11:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2 198 126,45 zł.
2023-05-23 13:12 Hanna Medeksa-Matysiak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami oraz załącznikami

pytania i odpowiedzi [...].pdf

rzut I pietra- went. [...].pdf

rzut parteru- went. [...].pdf

rzut piwnicy- went. [...].pdf

2023-05-19 12:18 Hanna Medeksa-Matysiak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie z odpowiedziami.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-05-16 12:22 Hanna Medeksa-Matysiak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie wraz z odpowiedzią.

pytanie i odpowiedź. [...].pdf

2023-05-15 15:19 Hanna Medeksa-Matysiak Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi, zmianę warunku udziału w postępowaniu, zmianę wzoru umowy, zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

11 decyzja ZDMiKP.pd [...].pdf

Bydgoszcz - Gałczyńs [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Przedmiar - Bydgoszc [...].pdf

przedmiar.pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1567