Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00202613/01 Cyfrowa gmina

Awatar Pracownika
Benedykta Napierska
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 05-05-2023 09:41:00
Placing offers : 16-05-2023 10:00:00
Offers opening : 16-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał.1 do SWZ.doc doc 94 2023-05-05 09:41:00 Proceeding
Zał.1.1. do SWZ.doc doc 204 2023-05-05 09:41:00 Proceeding
Zał.2 do SWZ.doc doc 259.5 2023-05-05 09:41:00 Proceeding
Zał.2a do SWZ.doc doc 248.5 2023-05-05 09:41:00 Proceeding
Zał.3 do SWZ.doc doc 245.5 2023-05-05 09:41:00 Proceeding
Zał.4 do SWZ.pdf pdf 281.14 2023-05-05 09:41:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 165.31 2023-05-05 09:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 721.37 2023-05-05 09:41:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ.doc doc 70 2023-05-11 11:39:26 Public message
1_Informacja z otwarcia ofert.odt odt 31.68 2023-05-16 11:08:04 Public message
Informacja o odrzuceniu.doc doc 77 2023-05-18 13:13:48 Public message
3_zawiadomienie o unieważnieniu.doc doc 48.5 2023-05-25 12:53:32 Public message
ogloszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 57.81 2023-05-31 11:12:35 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.docx docx 36.09 2023-05-16 10:00:00 Public message

Announcements

2023-05-31 11:12 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-25 12:53 Benedykta Napierska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

3_zawiadomienie o un [...].doc

2023-05-18 13:13 Benedykta Napierska Informacja o ofertach odrzuconych

Informacja o odrzuce [...].doc

2023-05-16 11:08 Benedykta Napierska Informacja z otwarcia ofert

1_Informacja z otwar [...].odt

2023-05-16 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2023-05-11 11:39 Benedykta Napierska Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia SWZ.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 390