Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: G.II.275.5.2023 "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja trzecia (2023/BZP 00201475)

Emilia Kozłowska
Gmina Wieliczki
Deadlines:
Published : 04-05-2023 13:36:00
Placing offers : 24-05-2023 09:00:00
Offers opening : 24-05-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 162.65 2023-05-04 13:36:00 Proceeding
swz G.II.271.5.2023.pdf pdf 1011.56 2023-05-04 13:36:00 Proceeding
Załączniki 1-10.zip zip 727.48 2023-05-04 13:36:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna Urząd Gminy.zip zip 7095.5 2023-05-04 13:36:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna GOPS.zip zip 6342.63 2023-05-04 13:36:00 Proceeding
Dokumentacja techniczna-świetlica w Niedźwiedzkich.zip zip 60261.23 2023-05-04 13:36:00 Proceeding
Kosztorysy slepe.zip zip 625.8 2023-05-04 13:36:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- strona postępowania.pdf pdf 503.44 2023-06-14 12:28:02 Public message
DOKUME~1.ZIP ZIP 17242.47 2023-05-08 13:07:50 Public message
Przedmiar- ocieplenie budynku UG w Wieliczkach.pdf pdf 345.55 2023-05-08 13:07:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.25 2023-05-08 13:07:50 Public message
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 330.26 2023-05-16 12:13:45 Public message
Odpowiedź na pytanie z dnia 19.05.2023r..pdf pdf 329.95 2023-05-19 09:50:04 Public message
Odpowiedź na pytanie z nia 22.05.2023r..pdf pdf 329.3 2023-05-22 12:14:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 389.59 2023-05-24 11:50:01 Public message

Announcements

2023-06-14 12:28 Emilia Kozłowska W załączeniu zamieszczam zawiadomienie o wyborze o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu "Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki".
Emilia Kozłowska

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-05-24 11:50 Emilia Kozłowska W załączeniu zamieszczam informację z otwarcia ofert w postępowaniu
Emilia Kozłowska

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 5 000 000,00 zł gross na sfinansowanie zamówienia
2023-05-22 12:14 Emilia Kozłowska W załączeniu zamieszczam odpowiedź na pytanie do postępowania.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-05-19 09:50 Emilia Kozłowska W załączeniu zamieszczam odpowiedź na pytanie do postępowania.
Emilia Kozłowska

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-05-16 12:13 Emilia Kozłowska W załączeniu zamieszczam odpowiedź na pytanie w postępowaniu.
Emilia Kozłowska

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-05-08 13:07 Emilia Kozłowska W załączeniu zamieszczam dokumentację dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. Jednocześnie zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą- informacje zawarte w dołączonym do komunikatu ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

DOKUME~1.ZIP

Przedmiar- ociepleni [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1197