Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-11/23 Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie w ramach Projektu REACT-EU "Przebudowa pomieszczeń OAiIT wraz z wyposażeniem med. z uwzględnieniem wymagań dla pacjentów z COVID-19"

Deadlines:
Published : 02-05-2023 09:30:00
Placing offers : 15-05-2023 12:00:00
Offers opening : 15-05-2023 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_sprzęt medyczny_REACT_na stronę.docx docx 154.99 2023-05-02 09:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 205.93 2023-05-02 09:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 674 2023-05-02 09:30:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 85.12 2023-05-02 09:30:00 Proceeding
espd-request.xml xml 140.32 2023-05-02 09:30:00 Proceeding
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP-11-23-sig.pdf pdf 363.43 2023-06-19 10:52:16 Public message
Odpowiedzi ZP-11-23.doc doc 139.5 2023-05-11 13:33:43 Public message
SWZ_sprzęt medyczny_REACT_po odpowiedziach.docx docx 156.07 2023-05-11 13:33:43 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ_ po odpowiedziach.doc doc 680.5 2023-05-11 13:33:43 Public message
Zestawienie złożonych ofert 11-23.doc doc 60.5 2023-05-15 14:40:36 Public message
Informacja o kwocie zamówienia.docx docx 14.08 2023-05-15 12:00:00 Public message

Announcements

2023-06-19 10:52 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZP-11/23.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-15 14:40 Zamówienia Publiczne W załączeniu Zamawiające publikuje zestawienie złożonych ofert do postępowania ZP-11/23

Zestawienie złożonyc [...].doc

2023-05-15 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zadania zabezpieczył środki w wysokości:

Informacja o kwocie [...].docx

2023-05-11 13:33 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje wyjaśnienia do SWZ wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz Załącznikiem nr 4 (Projek umowy)

Odpowiedzi ZP-11-23. [...].doc

SWZ_sprzęt medyczny_ [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1131