Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-05/23 Usługa aktualizacji, rozbudowy oprogramowania HIS dla potrzeb EDM wraz z usługami:instalacji,wdrożenia,konfiguracji,nadzoru autorskiego i opieki serwisowej w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

Deadlines:
Published : 25-04-2023 10:26:00
Placing offers : 19-05-2023 08:00:00
Offers opening : 19-05-2023 08:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ HIS.DOC DOC 436.5 2023-04-25 10:26:00 Proceeding
espd-request(2).xml xml 147.35 2023-04-25 10:26:00 Proceeding
espd-request-4.pdf pdf 89.12 2023-04-25 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.DOCX DOCX 168.19 2023-04-25 10:26:00 Proceeding
Załącznik 2a do SWZ.pdf pdf 1094.5 2023-04-25 10:26:00 Proceeding
Załącznik 2b do SWZ.pdf pdf 69.21 2023-04-25 10:26:00 Proceeding
Załącznik 2c do SWZ.pdf pdf 354.32 2023-04-25 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4, 4a do SWZ - Projekt umowy.doc doc 434.5 2023-04-25 10:26:00 Proceeding
Załącznik nr 18 - Ankieta o zgodności kontrahenta z RODO.docx docx 61.07 2023-04-25 10:26:00 Proceeding
2023-OJS081-245881-pl.pdf pdf 103.11 2023-04-25 10:26:00 Proceeding
Odpowiedzi ZP-05-23_HIS.doc doc 152 2023-05-10 12:22:17 Public message
SWZ _po odpowiedziach_HIS.doc doc 439 2023-05-10 12:22:17 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy_po odpowiedziach.doc doc 404 2023-05-10 12:22:17 Public message
ENOTICES_n0055cb3 (external)-2023-074843-NF14-PL.pdf pdf 71.28 2023-05-10 12:48:58 Public message
2023-OJS093-288154-pl.pdf pdf 66.6 2023-05-15 09:21:41 Public message
SWZ _zmiana terminu.doc doc 445 2023-05-15 09:21:41 Public message
Zestawienie złożonych ofert ZP-05-23.doc doc 31.5 2023-05-19 08:54:10 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 250.99 2023-05-22 10:00:21 Public message

Announcements

2023-05-22 10:00 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania ZP-05/23.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-05-19 08:54 Zamówienia Publiczne Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu ZP-05/23.

Zestawienie złożonyc [...].doc

2023-05-19 08:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zadania zabezpieczył kwotę: 684 552,83 zł netto, 841 999,98 zł brutto.
2023-05-15 09:21 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert. W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz SWZ

2023-OJS093-288154-p [...].pdf

SWZ _zmiana terminu. [...].doc

2023-05-10 12:48 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.
W załączeniu sprostowanie pierwotnego ogłoszenia.

ENOTICES_n0055cb3 (e [...].pdf

2023-05-10 12:22 Zamówienia Publiczne W załączeniu Zamawiający publikuje wyjaśnienia do treści SWZ wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 4 (projektem umowy) i zmodyfikowaną SWZ.

Odpowiedzi ZP-05-23_ [...].doc

SWZ _po odpowiedziac [...].doc

Załącznik nr 4 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 681