Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZZO/5/2023 „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 16 01 03 (Zużyte opony), pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o.”

Deadlines:
Published : 24-04-2023 19:30:00
Placing offers : 04-05-2023 11:00:00
Offers opening : 04-05-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.95 2023-04-24 19:30:00 Proceeding
SWZ.docx docx 542.96 2023-04-24 19:30:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 19708.49 2023-04-24 19:30:00 Proceeding
Modyfikacja ogłoszenia z dnia 27.04.2023 r..pdf pdf 36.53 2023-04-27 12:03:52 Public message
Modyfikacja SWZ z dnia 27.04.2023 r..pdf pdf 1088.01 2023-04-27 12:03:52 Public message
Odpowiedzi na pytania z dnia 27.04.2023 r..pdf pdf 420.78 2023-04-27 12:03:52 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 355.21 2023-05-04 11:04:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 767.01 2023-05-04 14:12:59 Public message
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 1435.19 2023-05-25 14:10:29 Public message

Announcements

2023-05-25 14:10 Dominika Rydygier Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.

Zawiadomienie o rozs [...].pdf

2023-05-04 14:12 Dominika Rydygier Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-04 11:04 Dominika Rydygier Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-04-27 12:03 Dominika Rydygier - Odpowiedzi na pytania z dnia 27.04.2023 r.
- Modyfikacja SWZ z dnia 27.04.2023 r.
- Modyfikacja ogłoszenia z dnia 27.04.2023 r.

Modyfikacja ogłoszen [...].pdf

Modyfikacja SWZ z dn [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 452