Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.5.2023.E Bydgoska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2023r. do 31.12.2023r.

Rafał Ciarkowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 21-04-2023 10:20:00
Placing offers : 22-05-2023 11:00:00
Offers opening : 22-05-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 250.17 2023-04-21 10:20:00 Proceeding
Oświadczenia_zał 3a-6.zip zip 72.81 2023-04-21 10:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 839.26 2023-04-21 10:20:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 782 2023-04-21 10:20:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 87 2023-04-21 10:20:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 37.8 2023-04-21 10:20:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 234 2023-04-21 10:20:00 Proceeding
Zal_7_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 787.79 2023-04-21 10:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 220.29 2023-07-14 09:32:46 Public message
I_zapytanie+odpowiedź.pdf pdf 279.38 2023-05-10 10:19:40 Public message
II_zapytania+odpowiedzi.pdf pdf 371.88 2023-05-16 08:15:19 Public message
info z otwarcia ofert.pdf pdf 367.09 2023-05-22 12:10:26 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona.pdf pdf 201.29 2023-05-30 13:41:05 Public message

Announcements

2023-07-14 09:32 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-05-30 13:41 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.
z poważaniem

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-22 12:10 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.
z poważaniem

info z otwarcia ofer [...].pdf

2023-05-22 11:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Część I zamówienia – 14 034 175,65 zł brutto
Część II zamówienia –15 192 267,14 zł brutto

2023-05-16 08:15 Rafał Ciarkowski Dzień dobry, w załączeniu zapytania wraz z odpowiedziami zamawiającego. z poważaniem

II_zapytania+odpowie [...].pdf

2023-05-10 10:19 Rafał Ciarkowski Dzień dobry,
w załączeniu zapytanie wraz z odpowiedzią zamawiającego.
z poważaniem

I_zapytanie+odpowied [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 919