Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/957/23 Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Deadlines:
Published : 20-04-2023 12:30:00
Placing offers : 28-04-2023 10:00:00
Offers opening : 28-04-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 87.04 2023-04-20 12:30:00 Proceeding
SWZ.doc doc 206.5 2023-04-20 12:30:00 Proceeding
zał. 1 - formularz ofertowo - cenowy.doc doc 73.5 2023-04-20 12:30:00 Proceeding
zał. 2a i 2b - oświadczenia.docx docx 40.93 2023-04-20 12:30:00 Proceeding
zał. 3 - projektowane postanowienia umowy.docx docx 70.9 2023-04-20 12:30:00 Proceeding
zał. 4 - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 20.68 2023-04-20 12:30:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 267.09 2023-04-26 13:42:37 Public message
SWZ PO ZMIANACH 26.04.23.doc doc 207 2023-04-26 13:42:37 Public message
zał. 3 - projektowane postanowienia umowy PO ZMIANACH 26.04.23.docx docx 71.23 2023-04-26 13:42:37 Public message
informacja z otwarcia ofert.docx docx 266.46 2023-04-28 11:50:34 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 265.02 2023-05-09 14:27:14 Public message

Announcements

2023-05-09 14:27 Tatiana Kocur Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].docx

2023-04-28 11:50 Tatiana Kocur Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

2023-04-28 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 335 220,00 zł brutto.
2023-04-26 13:42 Tatiana Kocur Wyjaśnienia treści SWZ wraz ze zmianami.

wyjaśnienia treści S [...].docx

SWZ PO ZMIANACH 26.0 [...].doc

zał. 3 - projektowan [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 473