Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: COZL/DZP/AW/3411/PN-51/23 „Dostawa leków ampułkowych, p/grzybiczych oraz leków na Blok Operacyjny na potrzeby COZL” (COZL/DZP/AW/3411/PN-51/23)

Deadlines:
Published : 17-04-2023 10:53:00
Placing offers : 29-05-2023 09:00:00
Offers opening : 29-05-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 137 2023-04-17 10:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu PN-51-23.pdf pdf 461.33 2023-04-17 10:53:00 Proceeding
SWZ PN-51-23.pdf pdf 1120.97 2023-04-17 10:53:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej PN-51-23.zip zip 248.89 2023-04-17 10:53:00 Proceeding
ZMIANA Załącznik nr 2.24 Kosztorys ofertowy.doc doc 44 2023-05-16 09:32:06 Proceeding
Ogł. o sprostowaniu PN-51-23.pdf pdf 67.39 2023-05-16 09:32:19 Proceeding
Wybór PN-51-23.pdf pdf 806.52 2023-06-14 13:20:29 Public message
Odpowiedzi na zapytania PN-51-23.pdf pdf 759.27 2023-05-10 10:35:07 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia..pdf pdf 590.19 2023-08-04 12:23:03 Public message
Ogł. o sprostowaniu PN-51-23.pdf pdf 67.39 2023-05-16 09:31:46 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 574.86 2023-05-16 09:31:46 Public message
ZMIANA Załącznik nr 2.24 Kosztorys ofertowy.doc doc 44 2023-05-16 09:31:46 Public message
Informacja o kwocie PN-51-23.pdf pdf 589.72 2023-05-29 09:02:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert PN-51-23.pdf pdf 634.99 2023-05-29 14:56:42 Public message
Uniewaznienie część 9,14,22,23,25,28 PN-51-23.pdf pdf 671.16 2023-05-31 14:36:08 Public message

Announcements

2023-08-04 12:23 Agnieszka Wąsiewicz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PN-51-23.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-06-14 13:20 Agnieszka Wąsiewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,24 i 26 w postępowaniu „Dostawa leków ampułkowych, p/grzybiczych oraz leków na Blok Operacyjny na potrzeby COZL” (COZL/DZP/AW/3411/PN-51/23)

Wybór PN-51-23.pdf

2023-05-31 14:36 Agnieszka Wąsiewicz Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 9,14,22,23,25 i 28 w postępowaniu „Dostawa leków ampułkowych, p/grzybiczych oraz leków na Blok Operacyjny na potrzeby COZL” (COZL/DZP/AW/3411/PN-51/23)

Uniewaznienie część [...].pdf

2023-05-29 14:56 Agnieszka Wąsiewicz Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu „Dostawa leków ampułkowych, p/grzybiczych oraz leków na Blok Operacyjny na potrzeby COZL” (COZL/DZP/AW/3411/PN-51/23)

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-29 09:02 Agnieszka Wąsiewicz Informacja o kwocie.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-05-16 09:31 Agnieszka Wąsiewicz Zmiana SWZ, zmiana odpowiedzi na pytania z dnia 10.05.2023 r., zmiana ogłoszenia oraz zmiana załącznika nr 2.24 - Część 24 - Ondasetroni

Ogł. o sprostowaniu [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

ZMIANA Załącznik nr [...].doc

2023-05-10 10:35 Agnieszka Wąsiewicz Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania „Dostawa leków ampułkowych, p/grzybiczych oraz leków na Blok Operacyjny na potrzeby COZL” (COZL/DZP/AW/3411/PN-51/23)

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1166