Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.SP6.TP.1.2023 „Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów w Redzie z podziałem na części”.

Monika Halczak-Lewandowska
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
Deadlines:
Published : 17-04-2023 14:06:00
Placing offers : 08-05-2023 10:00:00
Offers opening : 08-05-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf pdf 211.28 2023-04-17 14:06:00 Proceeding
SWZ_1_SP6.pdf pdf 946.6 2023-04-17 14:06:00 Proceeding
SWZ_1_SP6_załączniki_edytowalne.docx docx 86.03 2023-04-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik_A_1_ SOPZ_SP_6.pdf pdf 516.63 2023-04-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik_A_2_ SOPZ _ZSP_1.pdf pdf 518.45 2023-04-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik_A_3_ SOPZ _ZSP_2.pdf pdf 703.43 2023-04-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik_A_4_ SOPZ _SP_3.pdf pdf 685.3 2023-04-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik_A_5_ SOPZ _SP_5.pdf pdf 519.33 2023-04-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik_nr_9_Wzór_Umowy.pdf pdf 540.21 2023-04-17 14:06:00 Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 273.47 2023-05-08 13:39:59 Public message
Informacja_o_wyborze_oferty_Platforma.pdf pdf 729.73 2023-05-12 15:38:21 Public message

Announcements

2023-05-12 15:38 Monika Halczak-Lewandowska Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2023-05-08 13:39 Monika Halczak-Lewandowska Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-05-08 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę brutto: 2 529 823,00 zł, w tym: Kwota jaką Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 292 125,00 zł brutto, Kwota jaką Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 905 475,00 zł brutto, Kwota jaką Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 660 325,00 zł brutto, Kwota jaką Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 336 600,00 zł brutto, Kwota jaką Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 335 298,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 639