Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPiZP.2610.3.2023 Realizacja kontroli na miejscu metodą FOTO i IT na terenie 16 województw

Dział Zamówień Publicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 12-04-2023 14:08:00
Placing offers : 10-05-2023 10:00:00
Offers opening : 10-05-2023 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SWZ.

3. Załącznik nr 10 do SWZ.

4. Załącznik nr 11 do SWZ.

5. Załącznik nr 1 do ppu Foto i IT (Instrukcja).

6. Załącznik nr 15 do ppu Foto i 16 do ppu IT.

7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

8. Wzory Oświadczeń - wersja edytowalna.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu_2023-OJS072-220409-pl.pdf pdf 662.73 2023-04-12 14:08:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 21699.95 2023-04-12 14:08:00 Proceeding
3. Załącznik nr 10 do SWZ.pdf pdf 16817.54 2023-04-12 14:08:00 Proceeding
4. Załącznik nr 11 do SWZ.pdf pdf 15177.09 2023-04-12 14:08:00 Proceeding
6. Załącznik 15 do ppu Foto i 16 do ppu IT.7z 7z 1025.37 2023-04-12 14:08:00 Proceeding
7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).xml xml 136.53 2023-04-12 14:08:00 Proceeding
8. Wzory oświadczeń - wersja edytowalna.docx docx 235.87 2023-04-12 14:08:00 Proceeding
5. Załacznik nr 1 do ppu Foto i IT_Instrukcja_realizacji_kontroli_w_zakresie_platnosci_bezpośrednich.pdf pdf 10850.79 2023-04-12 14:08:00 Proceeding
informacja-wynik_FOTO.pdf pdf 2542.03 2023-06-29 14:09:04 Public message
informacja o wyborze_18 części.pdf pdf 1202.41 2023-07-21 10:01:56 Public message
informacja o wyborze_foto-nr 3 (11 części).pdf pdf 866.38 2023-07-27 14:12:25 Public message
(1) wyjaśnienia SWZ_25.04.23.pdf pdf 3326.35 2023-04-27 13:19:19 Public message
(2) wyjaśnienia SWZ_26.04.23..pdf pdf 759.06 2023-04-27 13:19:19 Public message
ENOTICES_nhenzeki (external)-2023-067417-NF14-PL.pdf pdf 72.43 2023-04-27 13:19:19 Public message
(3) wyjaśnienia SWZ_28.04.23.pdf pdf 211.16 2023-04-28 13:32:53 Public message
ENOTICES_nhenzeki (external)-2023-067417-NF14-PL.pdf pdf 72.43 2023-04-28 13:32:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert_foto.pdf pdf 4565.57 2023-05-12 12:23:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 192.98 2023-06-01 14:03:12 Public message

Announcements

2023-07-27 14:12 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych zamieszczona dnia 27.07.2023 r.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-21 10:01 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych zamieszczona dnia 21.07.2023 r.

informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-29 14:09 Dział Zamówień Publicznych informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczona dnia 29.06.2023 r.

informacja-wynik_FOT [...].pdf

2023-06-01 14:03 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (3IT).

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-12 12:23 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-10 10:00 Buyer message Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedziba w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, działając na podstawie przepisu art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023r., poz. 412), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Realizację kontroli na miejscu metodą FOTO i IT na terenie 16 województw” [numer referencyjny sprawy: DPiZP.2610.3.2023], zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wszystkich części zamówienia kwotę 25 695 725,54 zł brutto. W podziale na poszczególne części - kwoty gross wg poniższego:
1 woj. dolnośląskie [01 FOTO] 571 475,54 zł brutto;
2 woj. dolnośląskie [01 IT] 665 813,12 zł brutto;
3 woj. kujawsko-pomorskie [02 FOTO] 570 362,07 zł brutto;
4 woj. kujawsko-pomorskie [02 IT] 1 053 728,31 zł brutto;
5 woj. lubelskie [03A FOTO] 806 190,44 zł brutto;
6 woj. lubelskie [03B FOTO] 756 593,76 zł brutto;
7 woj. lubelskie [03C FOTO] 871 276,90 zł brutto;
8 woj. lubelskie [03 IT] 138 844,10 zł brutto;
9 woj. lubuskie [04 FOTO] 380 090,17 zł brutto;
10 woj. lubuskie [04 IT] 509 236,73 zł brutto;
11 woj. łódzkie [05A FOTO] 855 976,13 zł brutto;
12 woj. łódzkie [05B FOTO] 732 943,88 zł brutto;
13 woj. łódzkie [05 IT] 152 801,98 zł brutto;
14 woj. małopolskie [06A FOTO] 880 735,41 zł brutto;
15 woj. małopolskie [06B FOTO] 801 161,85 zł brutto;
16 woj. małopolskie [06 IT] 184 390,85 zł brutto;
17 woj. mazowieckie [07A FOTO] 1 068 388,92 zł brutto;
18 woj. mazowieckie [07B FOTO] 922 888,68 zł brutto;
19 woj. mazowieckie [07C FOTO] 862 263,58 zł brutto;
20 woj. mazowieckie [07 IT] 302 665,45 zł brutto;
21 woj. opolskie [08 FOTO] 407 904,92 zł brutto;
22 woj. opolskie [08 IT] 583 663,63 zł brutto;
23 woj. podkarpackie [09A FOTO] 920 797,31 zł brutto;
24 woj. podkarpackie [09B FOTO] 867 666,38 zł brutto;
25 woj. podkarpackie [09 IT] 121 213,11 zł brutto;
26 woj. podlaskie [10 FOTO] 980 414,27 zł brutto;
27 woj. podlaskie [10 IT] 232 067,64 zł brutto;
28 woj. pomorskie [11 FOTO] 381 199,26 zł brutto;
29 woj. pomorskie [11 IT] 537 347,10 zł brutto;
30 woj. śląskie [12 FOTO] 895 708,14 zł brutto;
31 woj. śląskie [12 IT] 207 203,25 zł brutto;
32 woj. świętokrzyskie [13 FOTO] 1 129 129,62 zł brutto;
33 woj. świętokrzyskie [13 IT] 149 863,47 zł brutto;
34 woj. warmińsko-mazurskie [14 FOTO] 373 979,24 zł brutto;
35 woj. warmińsko-mazurskie [14 IT] 1 171 244,47 zł brutto;
36 woj. wielkopolskie [15A FOTO] 1 076 124,44 zł brutto;
37 woj. wielkopolskie [15B FOTO] 682 325,28 zł brutto;
38 woj. wielkopolskie [15 IT] 962 804,44 zł brutto;
39 woj. zachodniopomorskie [16 FOTO] 323 992,04 zł brutto;
40 woj. zachodniopomorskie [16 IT] 603 249,66 zł brutto;
2023-04-28 13:32 Dział Zamówień Publicznych 1. Wyjaśnienia SWZ. 2. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

(3) wyjaśnienia SWZ_ [...].pdf

ENOTICES_nhenzeki (e [...].pdf

2023-04-27 13:19 Dział Zamówień Publicznych 1. Wyjaśnienia i zmiana SWZ. 2. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. 3. Wyjaśnienia SWZ.

(1) wyjaśnienia SWZ_ [...].pdf

(2) wyjaśnienia SWZ_ [...].pdf

ENOTICES_nhenzeki (e [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 7957