Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: F2/13/2023/ZP Świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie, Piasecznie i Krakowie

Deadlines:
Published : 06-04-2023 13:06:00
Placing offers : 25-04-2023 09:00:00
Offers opening : 25-04-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023_13_ogloszenie_o_zamowieniu_20230406.pdf pdf 132.01 2023-04-06 13:06:00 Proceeding
2023_13_swz_20230406.pdf pdf 1544.65 2023-04-06 13:06:00 Proceeding
2023_13_zalaczniki_06.04.2023.doc doc 249.5 2023-04-06 13:06:00 Proceeding
2023_13_informacja_o_wyborze_cz4_20230623.pdf pdf 610.26 2023-06-23 14:01:59 Public message
2023_13_zmiana_swz_20230414.pdf pdf 538.05 2023-04-14 10:27:41 Public message
2023_13_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_20230414.pdf pdf 35.72 2023-04-14 10:27:41 Public message
2023_13_odpowiedzi_na_pytania_20230419.pdf pdf 732.27 2023-04-19 14:41:12 Public message
2023_13_aktualne_zalaczniki_19.04.2023.doc doc 259.5 2023-04-19 14:41:12 Public message
2023_13_odpowiedzi_20230420.pdf pdf 111.21 2023-04-20 14:05:48 Public message
2023_13_informacja_20230425.pdf pdf 652.86 2023-04-25 14:51:23 Public message
2023_13_informacja_cz1_20230512.pdf pdf 596.36 2023-05-12 13:00:10 Public message
2023_13_informacja_cz2_20230512.pdf pdf 593.01 2023-05-12 13:00:10 Public message
2023_13_informacja_cz3_20230512.pdf pdf 589.68 2023-05-12 13:00:10 Public message
2023_13_informacja_cz4_20230512.pdf pdf 594.01 2023-05-12 13:00:10 Public message
2023_13_informacja_cz5_20230512.pdf pdf 595.25 2023-05-12 13:00:10 Public message
2023_13_informcja_o_odwolaniu_20230519.pdf pdf 537.41 2023-05-19 09:17:56 Public message
odwołanie.7z 7z 2036.19 2023-05-19 09:17:56 Public message
INFORMACJA O RZNC IMIF CZĘŚĆ 4.pdf pdf 260.31 2023-05-19 09:30:08 Public message
KRS MAXUS 07.03.2023.pdf pdf 61.34 2023-05-19 09:30:08 Public message
KRS MM SERVICE SECURITY 20.03.2023.pdf pdf 62.52 2023-05-19 09:30:08 Public message
ODWOŁANIE IMIF-sig.pdf pdf 629.62 2023-05-19 09:30:08 Public message
POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI ZAMAWIAJĄCEMU W DNIU 10 MAJA 2023.jpg jpg 946.53 2023-05-19 09:30:08 Public message
SECURITY DLA MAXUS JEDNOSTRONNE PEŁNOMOCNICTWO-sig.pdf pdf 358.78 2023-05-19 09:30:08 Public message
WPIS OD ODWOŁANIA.pdf pdf 98.05 2023-05-19 09:30:08 Public message
2023_13_zawiadomienie_20230602.pdf pdf 539.71 2023-06-02 10:54:16 Public message

Announcements

2023-06-23 14:01 Katarzyna Klimowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 4

2023_13_informacja_o [...].pdf

2023-06-02 10:54 Agata Zygler Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert - Część 4.

2023_13_zawiadomieni [...].pdf

2023-05-19 09:30 Agata Zygler Odwołanie

INFORMACJA O RZNC IM [...].pdf

KRS MAXUS 07.03.2023 [...].pdf

KRS MM SERVICE SECUR [...].pdf

ODWOŁANIE IMIF-sig.p [...].pdf

POTWIERDZENIE PRZEKA [...].jpg

SECURITY DLA MAXUS J [...].pdf

WPIS OD ODWOŁANIA.pd [...].pdf

2023-05-19 09:17 Agata Zygler Informacja o odwołaniu.

2023_13_informcja_o_ [...].pdf

odwołanie.7z

2023-05-12 13:00 Agata Zygler Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2023_13_informacja_c [...].pdf

2023_13_informacja_c [...].pdf

2023_13_informacja_c [...].pdf

2023_13_informacja_c [...].pdf

2023_13_informacja_c [...].pdf

2023-04-25 14:51 Agata Zygler Informacja z otwarcia ofert

2023_13_informacja_2 [...].pdf

2023-04-25 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Część 1 - 103 406,20 zł (brutto), Część 2 - 214 612,43 zł (brutto), Część 3 - 214 612,43 zł (brutto), Część 4 - 287 687,16 zł (brutto), Część 5 - 287 687,16 zł (brutto).
2023-04-20 14:05 Agata Zygler 1. Odpowiedzi na pytania.

2023_13_odpowiedzi_2 [...].pdf

2023-04-19 14:41 Agata Zygler 1. Odpowiedzi na pytania.
2. Aktualne załączniki.

2023_13_odpowiedzi_n [...].pdf

2023_13_aktualne_zal [...].doc

2023-04-14 10:27 Agata Zygler 1. Zmiana SWZ. 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

2023_13_zmiana_swz_2 [...].pdf

2023_13_ogloszenie_o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1368