Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DI.SIM.9.4.2022.2023.SW. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. ,,Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Świeciu na działce nr 641/5 wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego

Deadlines:
Published : 05-04-2023 14:18:00
Placing offers : 14-04-2023 10:00:00
Offers opening : 14-04-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Świecie .pdf pdf 84.92 2023-04-05 14:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 13634.07 2023-04-05 14:18:00 Proceeding
załacznik nr 12 do SWZ Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.pdf pdf 15424.39 2023-04-05 14:18:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ SIM, umowa na dokumentację projektową Świecie.docx docx 62.4 2023-04-05 14:18:00 Proceeding
załącznik nr 11 do SWZ Koncepcja Architektoniczno - Budowlana.zip zip 35630.3 2023-04-05 14:18:00 Proceeding
załączniki do SWZ od nr 2-10 Świecie.docx docx 61.84 2023-04-05 14:18:00 Proceeding
Zawiadomienie.pdf pdf 696.3 2023-04-12 10:43:42 Public message
Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 668.58 2023-04-14 09:17:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 693.16 2023-04-14 13:49:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 750.23 2023-05-04 14:22:40 Public message

Announcements

2023-05-04 14:22 Szymon Łepski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-14 13:49 Szymon Łepski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-14 09:17 Szymon Łepski Informacja Zamawiającego o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja Zamawiają [...].pdf

2023-04-12 10:43 Szymon Łepski Zawiadomienie - odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Zawiadomienie.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 711