Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 3/2023/SnI/ZROT Postępowanie pn. Upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej podczas Dnia Polskiego, który odbędzie się w dniu 07 maja 2023 roku w Brukseli (Belgia)

Deadlines:
Published : 04-04-2023 12:52:00
Placing offers : 12-04-2023 12:00:00
Offers opening : 12-04-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Przedmiotem zamówienia jest upowszechnienie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej podczas Dnia Polskiego, który odbędzie się w dniu 07 maja 2023 roku w Brukseli (Belgia).

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumenty w postępowaniu 3-2023-SnI-ZROT (zip).zip zip 898.69 2023-04-04 12:52:04 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację działania.pdf pdf 449.11 2023-04-12 13:26:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 496.82 2023-04-12 14:42:47 Public message
Wynik na platformę.pdf pdf 1025.52 2023-04-24 12:13:18 Public message

Announcements

2023-04-24 12:13 Sławomir DOBURZYŃSKI Zawiadomienie o wynikach postępowania nr 749926.

Wynik na platformę.p [...].pdf

2023-04-12 14:42 Sławomir DOBURZYŃSKI Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-12 13:26 Sławomir DOBURZYŃSKI Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację działania (w załączniku)

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 538