Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00162524/01 (20/03/2023/W) Organizacja wydarzeń matchmakingowych/networkingowych, specjalistycznych warsztatów, spotkań roboczych oraz wydarzeń zewnętrznych realizowanych w formule stacjonarnej lub online

Deadlines:
Published : 03-04-2023 16:12:00
Placing offers : 18-04-2023 10:00:00
Offers opening : 18-04-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 50.23 2023-04-03 16:12:00 Proceeding
rozdział III formularz i oświadczenia.docx docx 81.92 2023-04-03 16:12:00 Proceeding
rozdział I SWZ.docx docx 120.39 2023-04-03 16:12:00 Proceeding
rozdział II OPZ.docx docx 73.68 2023-04-03 16:12:00 Proceeding
rozdział IV projekt umowy.docx docx 62.6 2023-04-03 16:12:00 Proceeding
wycena szczegółowa eventy.xlsx xlsx 39.33 2023-04-03 16:13:50 Proceeding
pytania i wyjaśnienia treści swz.pdf pdf 139.94 2023-04-07 18:11:07 Public message
Formularz ZAKTUALIZOWANY.xlsx xlsx 39.02 2023-04-07 18:11:07 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.39 2023-04-12 15:57:49 Public message
Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.docx docx 153.19 2023-04-14 12:04:12 Public message
20.03.2023 informacja z otwarcia.pdf pdf 160.08 2023-04-18 12:11:56 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 108.12 2023-05-10 16:10:30 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.64 2023-05-26 15:52:41 Public message

Announcements

2023-05-26 15:52 Adam Pawlak Szanowni Państwo,
przekazuję ogłoszenie o wyniku postępowania.
Z poważaniem,
Adam Pawlak

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-10 16:10 Adam Pawlak Szanowni Państwo,
przekazuję w załączniku informację o ocenie i wyborze oferty w postępowaniu.
Z poważaniem,
Adam Pawlak

informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-18 12:11 Adam Pawlak Szanowni Państwo,
przekazuję informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Adam Pawlak

20.03.2023 informacj [...].pdf

2023-04-18 10:21 Adam Pawlak Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 222 ust. 4 pzp, przekazuję informację o kwocie, jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia -
969 211,66 PLN brutto.
Z poważaniem,
Adam Pawlak
2023-04-14 12:04 Zbigniew Obloza Szanowni Państwo, przekazuję w załączeniu kolejny zestaw odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ.
Z poważaniem

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-04-12 15:57 Adam Pawlak Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
W związku z pytaniami złożonymi w postępowaniu zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert - termin składania ofert 18.04.2023 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert 18.04.2023 godz. 10:30.
Z poważaniem,
Adam Pawlak

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-07 18:11 Adam Pawlak Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ.
W załączeniu również zaktualizowany załącznik nr 1 do formularza oferty - wycena szczegółowa.
Z poważaniem,
Adam Pawlak

pytania i wyjaśnieni [...].pdf

Formularz ZAKTUALIZO [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 870