Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WM/TP/230314/1 BIEŻĄCA NAPRAWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH Z TOROWISKIEM TRAMWAJOWYM ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DROGI DW 910 (AL. KOŁŁĄTAJA) W BĘDZINIE Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA: CZĘŚĆ 1 NAPRAWA USTROJU NOŚNEGO MOSTU NAD RZEKĄ PRZEMSZA W KM 1+521 DROGI DW 910. CZĘŚĆ 2 NAPRAWA USTROJU NOŚNEGO I PODPÓR WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ NR1 W KM 2+385 DROGI DW 910.

Deadlines:
Published : 31-03-2023 10:21:00
Placing offers : 17-04-2023 08:00:00
Offers opening : 17-04-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 183.4 2023-03-31 10:21:00 Proceeding
swz BĘDZIN.pdf pdf 504.33 2023-03-31 10:21:00 Proceeding
dokumenty zamówienia.zip zip 50187.43 2023-03-31 10:21:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 467.07 2023-04-17 11:46:04 Public message
wybór - SI - część 1_p.pdf pdf 343.62 2023-05-05 15:02:22 Public message
wybór - SI - część 2_p.pdf pdf 349.97 2023-05-05 15:02:50 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 95.94 2023-05-15 07:34:24 Public message

Announcements

2023-05-15 07:34 Barbara Jendrzejek Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-05 15:02 Barbara Jendrzejek ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla Części 2.

wybór - SI - część [...].pdf

2023-05-05 15:02 Barbara Jendrzejek ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla Części 1.

wybór - SI - część [...].pdf

2023-04-17 11:46 Barbara Jendrzejek Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-17 08:00 Buyer message Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: dla Część 1 - 503 935,18 zł brutto, dla Część 2 - 1 586 405,83 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1321