Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZK.271.2.2023 „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMORNIKI, GMINA DZIAŁDOWO”

Magdalena Grajewska
Gmina Działdowo
Deadlines:
Published : 27-03-2023 14:40:00
Placing offers : 12-04-2023 10:00:00
Offers opening : 12-04-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 75.36 2023-03-27 14:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 393.43 2023-03-27 14:40:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 484.17 2023-03-27 14:40:00 Proceeding
Dokumentacja Techniczna.zip zip 66949 2023-03-27 14:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.48 2023-03-27 14:40:00 Proceeding
Odpowiedź Pytanie nr 1-sig.pdf pdf 330.22 2023-03-31 10:04:27 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 26.06 2023-04-12 09:28:37 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 36 2023-04-12 09:28:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 29.3 2023-04-12 15:21:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 74.15 2023-04-13 13:41:42 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 33.17 2023-05-09 14:24:52 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 95.76 2023-05-09 14:24:52 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 47.05 2023-05-17 11:02:30 Public message

Announcements

2023-05-17 11:02 Magdalena Grajewska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-05-09 14:24 Magdalena Grajewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-13 13:41 Magdalena Grajewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-12 15:21 Magdalena Grajewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-04-12 09:28 Magdalena Grajewska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-03-31 10:04 Magdalena Grajewska Odpowiedź Pytanie nr 1

Odpowiedź Pytanie nr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1037