Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-685/23/45/Ł Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii komórkowej

Deadlines:
Published : 03-04-2023 10:16:00
Placing offers : 05-05-2023 10:00:00
Offers opening : 05-05-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS066-195883-pl.pdf pdf 288.79 2023-04-03 10:16:00 Proceeding
SWZ 685.23.45.Ł.doc doc 1237.5 2023-04-03 10:16:00 Proceeding
SWZ 685.23.45.Ł.pdf pdf 2077.58 2023-04-03 10:16:00 Proceeding
Zał nr 7 wzory umów.zip zip 262.13 2023-04-03 10:16:00 Proceeding
Załączniki do edycjji.doc doc 590 2023-04-21 14:42:36 Proceeding
wybor najkorzystniejszej oferty_platforma zad.1.pdf pdf 108.27 2023-06-09 15:17:33 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty_platforma_zad.2.pdf pdf 118.71 2023-06-09 15:18:27 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty_platforma.zad.7.pdf pdf 104.11 2023-06-15 14:14:32 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty_platforma_zad.3.pdf pdf 86.17 2023-06-15 14:16:39 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty_zad.8_platforma.pdf pdf 106 2023-06-21 13:58:10 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty_zad.9_platforma.pdf pdf 116.12 2023-06-21 13:58:10 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty_zad.10_platforma.pdf pdf 99.11 2023-06-21 13:58:10 Public message
wybor najkorzystniejszej oferty_zad.11_platforma.pdf pdf 86.54 2023-06-21 13:58:10 Public message
2023-OJS140-447422-pl.pdf pdf 353.87 2023-07-24 13:23:28 Public message
odpowiedzi na pytania do treści SWZ.pdf pdf 668.34 2023-04-14 14:09:47 Public message
odpowiedzi na pytania do treści SWZ.docx docx 67.85 2023-04-14 14:09:47 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 2 i zmiany SWZ.pdf pdf 3336.31 2023-04-21 14:40:46 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 2 i zmiany SWZ.docx docx 163.94 2023-04-21 14:40:46 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 3.pdf pdf 734.87 2023-04-24 15:03:28 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 3.docx docx 90.78 2023-04-24 15:03:28 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 4 i zmiany SWZ.docx docx 84.38 2023-04-24 15:04:34 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 4 i zmiany SWZ.pdf pdf 226.49 2023-04-24 15:04:34 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 5.docx docx 83.27 2023-04-25 10:38:29 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 5.pdf pdf 121.07 2023-04-25 10:38:29 Public message
Odpowiedzi na pytania do tresci SWZ nr 6.pdf pdf 70.71 2023-05-02 10:18:58 Public message
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 6.docx docx 82.32 2023-05-02 10:18:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 276.71 2023-05-05 12:26:36 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr5.pdf pdf 87.45 2023-05-18 15:24:03 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 13.pdf pdf 88.9 2023-05-18 15:24:03 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 4.pdf pdf 87.1 2023-05-26 15:06:03 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 6.pdf pdf 87.14 2023-05-26 15:06:03 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd nr 12.pdf pdf 89.35 2023-05-26 15:06:03 Public message

Announcements

2023-07-24 13:23 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS140-447422-p [...].pdf

2023-06-21 13:58 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 8, nr 9, nr 10, nr 11

wybor najkorzystniej [...].pdf

wybor najkorzystniej [...].pdf

wybor najkorzystniej [...].pdf

wybor najkorzystniej [...].pdf

2023-06-15 14:16 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3

wybor najkorzystniej [...].pdf

2023-06-15 14:14 Ewa Kazanecka Wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 7

wybor najkorzystniej [...].pdf

2023-06-09 15:18 Ewa Kazanecka Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 2

wybor najkorzystniej [...].pdf

2023-06-09 15:17 Ewa Kazanecka Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1

wybor najkorzystniej [...].pdf

2023-05-26 15:06 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w Zadaniach nr 4, nr 6, nr 12.

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-18 15:24 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Zadaniu nr 5 i nr 13

informacja o wyborze [...].pdf

informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-05 12:26 Ewa Kazanecka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-05 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1 819 223,04 PLN brutto, w podziale na Zadania:
1) Zadanie nr 1 - 1 222 128,00 PLN brutto;
2) Zadanie nr 2 - 176 529,40 PLN brutto;
3) Zadanie nr 3 - 17 712,00 PLN brutto;
4) Zadanie nr 4 - 21 254,40 PLN brutto;
5) Zadanie nr 5 - 12 398,40 PLN brutto;
6) Zadanie nr 6 - 2 125,44 PLN brutto;
7) Zadanie nr 7 - 73 972,80 PLN brutto;
8) Zadanie nr 8 - 151 483,20 PLN brutto;
9) Zadanie nr 9 - 55 488,00 PLN brutto;
10) Zadanie nr 10 - 66 648,00 PLN brutto;
11) Zadanie nr 11 - 6 494,40 PLN brutto;
12) Zadanie nr 12 - 6 494,40 PLN brutto;
13) Zadanie nr 13 - 6 494,40 PLN brutto.
2023-05-02 10:18 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 6

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-04-25 10:38 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 5

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-04-24 15:04 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 4 i zmiana SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-04-24 15:03 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 3

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-04-21 14:40 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do treści SWZ nr 2

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2023-04-14 14:09 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1007