Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.26.2023.JM Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy- Miasto Płocka – Sektor II.

Joanna Michniewicz
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 29-03-2023 09:43:00
Placing offers : 08-05-2023 12:00:00
Offers opening : 08-05-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.11 2023-03-29 09:43:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 266.92 2023-03-29 09:43:00 Proceeding
3. OPZ.pdf pdf 194.38 2023-03-29 09:43:00 Proceeding
3a. zał nr 1 do OPZ - wykaz nieruchomości(1).ods ods 179.16 2023-03-29 09:43:00 Proceeding
4. Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 145.79 2023-03-29 09:43:00 Proceeding
5. załączniki edytowalne.odt odt 117.5 2023-03-29 09:43:00 Proceeding
espd-request(8).xml xml 126.27 2023-03-29 09:43:00 Proceeding
espd-request-2.pdf pdf 80.71 2023-03-29 09:43:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi, zmiana SWZ.pdf pdf 140.7 2023-04-14 12:37:58 Public message
ogłoszenie zmian.pdf pdf 60.99 2023-04-21 13:16:57 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 143.15 2023-04-21 13:17:26 Public message
ogłoszenie zmian 24.04.2023.pdf pdf 29.64 2023-04-24 11:05:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 116.99 2023-05-08 12:43:40 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2.pdf pdf 139.55 2023-06-01 13:38:23 Public message

Announcements

2023-06-01 13:38 Joanna Michniewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-01 13:34 Joanna Michniewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2023-05-08 12:43 Joanna Michniewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-08 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia - 6.667.863,93 zł
2023-04-24 11:05 Joanna Michniewicz Ogłoszenie zmian opublikowane

ogłoszenie zmian 24 [...].pdf

2023-04-24 10:49 Joanna Michniewicz The message was withdrawn by the Buyer.
2023-04-21 13:17 Joanna Michniewicz Zmiana treści SWZ

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2023-04-21 13:16 Joanna Michniewicz Ogłoszenie zmian

ogłoszenie zmian.pdf

2023-04-14 12:37 Joanna Michniewicz Zapytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1357