Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IRP.272.4.14.2023 „Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej”

Deadlines:
Published : 23-03-2023 14:25:00
Placing offers : 07-04-2023 09:00:00
Offers opening : 07-04-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 518.24 2023-03-23 14:25:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 21.36 2023-03-23 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.docx docx 35.02 2023-03-23 14:25:00 Proceeding
załącznik nr 3 - Projekt umowy.docx docx 33 2023-03-23 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór oświaczeń o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 89.95 2023-03-23 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.docx docx 87.28 2023-03-23 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6- Wzór zobowiązania podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.docx docx 86.99 2023-03-23 14:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.8 2023-03-23 14:25:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ.docx.pdf pdf 212.94 2023-03-30 11:53:07 Public message
załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia -po modyfikacji.docx docx 21.63 2023-03-30 11:53:07 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 175.78 2023-03-30 11:53:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.86 2023-03-30 11:53:07 Public message
Informacj o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 137.03 2023-04-07 09:05:47 Public message
informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 442.86 2023-04-07 12:14:29 Public message
14 druk. informacja o wyborze oferty.pdf pdf 586.52 2023-04-17 12:31:14 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.89 2023-05-09 12:19:32 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 55.04 2023-05-12 14:31:03 Public message

Announcements

2023-05-12 14:31 Joanna Puła Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-05-09 12:19 Joanna Puła Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-17 12:31 Joanna Puła Informacja o wyborze oferty

14 druk. informacja [...].pdf

2023-04-07 12:14 Dorota Czernic Informacja z otwarcia ofert

informacja o złożony [...].pdf

2023-04-07 09:05 Dorota Czernic Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zmówienia

Informacj o kwocie p [...].pdf

2023-03-30 11:53 Dorota Czernic Modyfikacja SWZ, Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu zamówienia - po modyfikacji, Pytanie i odpowiedzi, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SWZ.docx [...].pdf

załącznik nr 1 - Opi [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704