Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MZK/ZP/1/2023 ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO NA DOSTAWĘ JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO EKOLOGICZNEGO AUTOBUSU MIEJSKIEGO, NISKOPODŁOGOWEGO DLA MZK W BIAŁEJ PODLASKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

Deadlines:
Published : 17-03-2023 14:16:00
Placing offers : 11-04-2023 10:00:00
Offers opening : 11-04-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 237.91 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
SWZ.docx docx 92.38 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
Zał nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 35.26 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
Zał nr 2 do SWZ - opis techniczny przedm. zamówienia.docx docx 73.17 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ - wykaz dostaw.docx docx 15.11 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
Zał nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu - AKTUALIZACJA.doc doc 46.5 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
Zał nr 5 do SWZ - wzór ośw. o braku przynależności do GK.doc doc 81.5 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
Zał nr 6 do SWZ - wzór ośw. o przynależności do GK.doc doc 89 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
Zał nr 7 do SWZ - wzór zobowiąz do oddania do dyspozycji.doc doc 40.5 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
Zał nr 8 do SWZ - Wzór ośw. o dostarczeniu sprzętu diagnostycznego.docx docx 17.92 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
Zał nr 9 do SWZ - Projektowane zapisy umowy gwar-serwis.doc doc 87 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
Zał nr 10 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia nr 8332014.docx docx 16.17 2023-03-17 14:16:00 Proceeding
ODPOWIEDZI DO SWZ 27.03.2023.pdf pdf 697.84 2023-03-28 11:21:33 Public message
ODPOWIEDZI DO SWZ 28.03.2023.pdf pdf 395.93 2023-03-28 11:21:33 Public message
Zmiany treści SWZ i terminu otwarcia ofert.pdf pdf 490.96 2023-04-03 14:30:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 165.4 2023-04-11 13:11:40 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf pdf 25.18 2023-04-14 15:23:35 Public message

Announcements

2023-04-14 15:23 Marek Sobota Witam
W załączeniu informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2023-04-11 13:11 Marek Sobota Dzień dobry.
W załączeniu komunikat z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-04-11 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 283 000 zł netto.
2023-04-03 14:30 Marek Sobota Dzień dobry,
W załączeniu wyjaśnienia i zmiany SWZ.

Zmiany treści SWZ i [...].pdf

2023-03-28 11:21 Marek Sobota W załączeniu odpowiedzi do postępowania.

ODPOWIEDZI DO SWZ 27 [...].pdf

ODPOWIEDZI DO SWZ 28 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 673