Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/p/8/2023 Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych klatek schodowych AK1, AK2 i AK3 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu

Deadlines:
Published : 17-03-2023 14:04:00
Placing offers : 11-04-2023 10:00:00
Offers opening : 11-04-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 17.03.23.pdf pdf 109.69 2023-03-17 14:04:00 Proceeding
8-2023 SWZ.pdf pdf 10322.92 2023-03-17 14:04:00 Proceeding
SWZ.doc doc 368.5 2023-03-17 14:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 114.5 2023-03-17 14:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ OPZ AK1-AK3.docx docx 1286 2023-03-17 14:04:00 Proceeding
załączniki do OPZ.7z 7z 225768.42 2023-03-17 14:04:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 3-9.7z 7z 114.07 2023-03-17 14:04:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.03.23.pdf pdf 36.52 2023-03-20 11:00:20 Public message
informacja zmiana ogłoszenia ZPp82023 20.03.23.pdf pdf 576.74 2023-03-20 11:00:20 Public message
8-2023 wyjaśnienia SWZ 1.pdf pdf 464 2023-03-29 09:16:35 Public message
A_08rev1 Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf pdf 256.17 2023-03-29 09:16:35 Public message
AAA_09 Klatka schodowa AK1 rzuty.pdf pdf 255.84 2023-03-29 09:16:35 Public message
AAA_10 Klatka schodowa AK2 rzuty.pdf pdf 283.35 2023-03-29 09:16:35 Public message
AAA_11 Klatka schodowa AK3 rzuty.pdf pdf 259.15 2023-03-29 09:16:35 Public message
wyjaśnienie SWZ 2 31.03.23.pdf pdf 453.44 2023-03-31 09:44:02 Public message
3.wyjaśnienie SWZ 3 31.03.23.pdf pdf 472.49 2023-03-31 09:49:46 Public message
A_08rev2 Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf pdf 581.03 2023-03-31 09:49:46 Public message
K03.pdf pdf 394.56 2023-03-31 09:56:31 Public message
4.wyjaśnienie SWZ 4 31.03.23.pdf pdf 454.41 2023-03-31 09:56:31 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ OPZ AK1-AK3rev.1.docx docx 536.74 2023-03-31 09:56:31 Public message
K01.pdf pdf 419.03 2023-03-31 09:56:31 Public message
K02.pdf pdf 453.26 2023-03-31 09:56:31 Public message
K04.pdf pdf 375.72 2023-03-31 09:56:31 Public message
K05.pdf pdf 280.79 2023-03-31 09:56:31 Public message
K06.pdf pdf 353.6 2023-03-31 09:56:31 Public message
K07.pdf pdf 353.61 2023-03-31 09:56:31 Public message
K08.pdf pdf 354.73 2023-03-31 09:56:31 Public message
5.wyjaśnienie SWZ 5 31.03.23.pdf pdf 459.68 2023-03-31 10:02:35 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.03.23.pdf pdf 40.24 2023-03-31 10:04:46 Public message
6.wyjaśnienie SWZ 6 03.04.23.pdf pdf 466.09 2023-04-03 09:43:39 Public message
A_08rev3.pdf pdf 578.04 2023-04-03 09:43:39 Public message
Bdania hydrantów grudzień 2022.pdf pdf 697.55 2023-04-03 09:43:39 Public message
7.wyjaśnienie SWZ 7.pdf pdf 458.93 2023-04-05 11:45:41 Public message
8-2023 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 392.91 2023-04-11 13:01:32 Public message
8-2023 unieważnienie.pdf pdf 807.65 2023-04-13 11:59:02 Public message

Announcements

2023-04-13 11:59 Michał Flis Unieważnienie postępowania

8-2023 unieważnienie [...].pdf

2023-04-11 13:01 Michał Flis Informacja z otwarcia ofert

8-2023 informacja z [...].pdf

2023-04-11 10:00 Buyer message Zamawiający zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wnosi: 1 848 050,99 zł
2023-04-05 11:45 Michał Flis Wyjaśnienia treści SWZ nr 7

7.wyjaśnienie SWZ 7. [...].pdf

2023-04-03 09:43 Michał Flis Wyjaśnienia treści SWZ nr 6

6.wyjaśnienie SWZ 6 [...].pdf

A_08rev3.pdf

Bdania hydrantów gru [...].pdf

2023-03-31 10:04 Michał Flis Zmiana ogłoszenia nr 2

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-03-31 10:02 Michał Flis Wyjaśnienia treści SWZ nr 5

5.wyjaśnienie SWZ 5 [...].pdf

2023-03-31 09:56 Michał Flis Wyjaśnienia treści SWZ nr 4

K03.pdf

4.wyjaśnienie SWZ 4 [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

K01.pdf

K02.pdf

K04.pdf

K05.pdf

K06.pdf

K07.pdf

K08.pdf

2023-03-31 09:49 Michał Flis Wyjaśnienia treści SWZ nr 3

3.wyjaśnienie SWZ 3 [...].pdf

A_08rev2 Zestawienie [...].pdf

2023-03-31 09:44 Michał Flis Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

wyjaśnienie SWZ 2 31 [...].pdf

2023-03-29 09:16 Michał Flis Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

8-2023 wyjaśnienia S [...].pdf

A_08rev1 Zestawienie [...].pdf

AAA_09 Klatka schodo [...].pdf

AAA_10 Klatka schodo [...].pdf

AAA_11 Klatka schodo [...].pdf

2023-03-20 11:00 Michał Flis Zmiana ogłoszenia nr 1

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

informacja zmiana og [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1742