Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/AM/351-27/2023 TP/U/S Organizacja jednodniowej konferencji pn. „Mazowiecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych”.

Deadlines:
Published : 17-03-2023 09:23:00
Placing offers : 27-03-2023 10:00:00
Offers opening : 27-03-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.18 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 451.39 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 OPZ.pdf pdf 250.36 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Umowa.pdf pdf 493.48 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 42.06 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 29.62 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx docx 24.95 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 24.56 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 99.5 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ - Dodatkowe doświadczenie konferansjera.docx docx 24.46 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 17.69 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 31.54 2023-03-17 09:23:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 188.77 2023-03-27 10:12:31 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 178.38 2023-03-28 08:56:44 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-12.pdf pdf 193.3 2023-04-26 08:48:41 Public message
Unieważnienie wyboru oferty oraz postępowania.pdf pdf 184.43 2023-04-27 14:45:22 Public message

Announcements

2023-04-27 14:45 Andrzej Misiejko Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania

Unieważnienie wyboru [...].pdf

2023-04-26 08:48 Andrzej Misiejko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-28 11:27 Andrzej Misiejko The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-28 08:56 Andrzej Misiejko Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-27 10:12 Andrzej Misiejko Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza wydać na realizację zamówienia.

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 815