Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI-K/PN/230125/1 PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 925 OD GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA – A1 – DO GRANICY MIASTA NA PRAWACH POWIATU RYBNIK.

Deadlines:
Published : 15-03-2023 09:45:00
Placing offers : 02-06-2023 09:00:00
Offers opening : 02-06-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

UWAGA:

Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1PpX7KrbNA3TVdoU1XAhLGVcoFjfeP4FU?usp=sharing

W załącznikach do postępowania zamieszczono SWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałe dokumenty zamówienia dla przedmiotowego postępowania.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 swz_rb_dw_925_.pdf pdf 504.37 2023-03-15 09:45:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 149.7 2023-03-15 09:45:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 81.65 2023-03-15 09:45:00 Proceeding
DOKUMENTY ZAMÓWIENIA.zip zip 9250.27 2023-03-15 09:45:00 Proceeding
wybór_si.pdf pdf 357.94 2023-06-23 11:23:01 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 113.11 2023-07-28 09:43:03 Public message
opublikowane_ogłoszenie_o_zmianie_1.pdf pdf 68.53 2023-04-21 09:42:50 Public message
zmiana terminu 1.pdf pdf 312.99 2023-04-21 09:43:47 Public message
opublikowane ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 105.05 2023-05-12 09:06:32 Public message
zmiana swz.pdf pdf 320.88 2023-05-12 09:07:32 Public message
zapytania_1.pdf pdf 579.28 2023-05-12 12:44:31 Public message
obowiazujacy opz.pdf pdf 1777.46 2023-05-12 12:44:31 Public message
kosztorys i przedmiar.zip zip 1034.82 2023-05-12 12:44:31 Public message
P184_Uzgodnienia.zip zip 18190.29 2023-05-12 12:44:31 Public message
projekt gazociągu.zip zip 74325.1 2023-05-12 12:44:31 Public message
przekroje konstrukcyjne.zip zip 10381.7 2023-05-12 12:44:31 Public message
uzgodnienia i inne.zip zip 2645.01 2023-05-12 12:44:31 Public message
WTW ZDW.zip zip 505029.37 2023-05-12 12:44:31 Public message
zapytania_2.pdf pdf 331.3 2023-05-23 12:40:02 Public message
D.02.03.01E - Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem - korekta.pdf pdf 334.22 2023-05-23 12:40:02 Public message
zapytania_3.pdf pdf 324.53 2023-05-26 15:23:43 Public message
D.02.03.01E - Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem - korekta 05.2023.pdf pdf 343.15 2023-05-26 15:23:43 Public message
D.04.05.01A - Ulepszone podloze z gruntow stabilizowanych cementem z dodatkiem srodka jonowymiennego - ostateczny 05.2023.pdf pdf 392.03 2023-05-26 15:23:43 Public message
Załącznik do OPZ korekta Egis - ostat. 05.2023.pdf pdf 108.26 2023-05-26 15:23:43 Public message
info z otwarcia ofert.pdf pdf 350.27 2023-06-02 10:28:05 Public message

Announcements

2023-07-28 09:43 Magdalena Marciniak OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2023-06-23 11:23 Magdalena Marciniak ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór_si.pdf

2023-06-02 10:28 Magdalena Marciniak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

info z otwarcia ofer [...].pdf

2023-06-02 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 405 603 209,68 złotych brutto.
2023-05-26 15:23 Magdalena Marciniak ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Z DNIA 26.05.2023 R.

zapytania_3.pdf

D.02.03.01E - Ulepsz [...].pdf

D.04.05.01A - Ulepsz [...].pdf

Załącznik do OPZ kor [...].pdf

2023-05-23 12:40 Magdalena Marciniak ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Z DNIA 23.05.2023 R.

zapytania_2.pdf

D.02.03.01E - Ulepsz [...].pdf

2023-05-12 12:44 Magdalena Marciniak ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Z DNIA 12.05.2023 R.

zapytania_1.pdf

obowiazujacy opz.pdf

kosztorys i przedmia [...].zip

P184_Uzgodnienia.zip

projekt gazociągu.zi [...].zip

przekroje konstrukcy [...].zip

uzgodnienia i inne.z [...].zip

WTW ZDW.zip

2023-05-12 09:07 Magdalena Marciniak zmiana SWZ_1

zmiana swz.pdf

2023-05-12 09:06 Magdalena Marciniak opublikowane ogłoszenie o zmianie_2

opublikowane ogłosze [...].pdf

2023-04-21 09:43 Przetargi ZDW Katowice zmiana terminu 1

zmiana terminu 1.pdf

2023-04-21 09:42 Przetargi ZDW Katowice opublikowane_ogłoszenie_o_zmianie_1

opublikowane_ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 10669