Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PT.2370.3.2023.RJ Dostawa naszywek mundurowych, identyfikatorów imiennych tekstylnych, dystynkcji funkcyjnych na rzep

Renata Janczur
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Department: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
Deadlines:
Published : 15-03-2023 08:55:00
Placing offers : 20-03-2023 08:50:00
Offers opening : 20-03-2023 08:55:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest:


Dostawa naszywek mundurowych , identyfikatorów imiennych tekstylnych, dystynkcji funkcyjnych na rzep


Dokonanie wyboru zamówienia nastąpi w oparciu o najkorzystniejszą cenę brutto oferty. W przypadku uchylenia się od realizacji zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający może wybrać ofertę kolejną bez przeprowadzania ponownej oceny ofert.


W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy.


Koszty uczestnictwa, w tym: opracowanie i dostarczenie oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

  • braku ofert,
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia,
  • zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania i odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 47 831 74 42  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wykaz dystynkcji na rzep.docx docx 12.15 2023-03-15 08:55:00 Subject of the order
OPZ naszywka z herbem powiatu.docx docx 15.47 2023-03-15 08:55:00 Subject of the order
Naszywka KP PSP Proszowice JPG.jpg jpg 146.24 2023-03-15 08:55:00 Subject of the order
Naszywka KP PSP Proszowice PNG.png png 185.12 2023-03-15 08:55:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naszywka mundurowa z herbem powiatu wg OPZ i załącznika graficznego

OPZ naszywka z herbe [...].docx

Naszywka KP PSP Pros [...].jpg

Naszywka KP PSP Pros [...].png

57 pc. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
3 Maja 140
32-100, Proszowice
(0)
2 Identyfikatory imienne tekstylne wg OPZ, (wykaz nazwisk zostanie dołączony do zamówienia) 95 pc. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
3 Maja 140
32-100, Proszowice
(0)
3 Dystynkcja funkcyjna na rzep wg OPZ i załącznika

Wykaz dystynkcji na [...].docx

38 pc. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
3 Maja 140
32-100, Proszowice
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 253