Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.3.2023 Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Deadlines:
Published : 14-03-2023 17:15:00
Placing offers : 04-05-2023 10:00:00
Offers opening : 04-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_termomodernizacja ZSM.pdf pdf 127.25 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
SWZ_termomodernizacja ZSM.pdf pdf 15664.49 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
SWZ_termomodernizacja ZSM.docx docx 276.46 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1_SzOPZ.zip.001 001 512000 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1_SzOPZ.zip.002 002 512000 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1_SzOPZ.zip.003 003 39106.66 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_termomodernizacja ZSM.docx docx 35.05 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3_kosztorysy ofertowe.zip.001 001 718.78 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4_oświadczenie wykonawcy_termomodernizacja ZSM.docx docx 27.98 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 5_oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby_termomodernizacja ZSM.docx docx 25.95 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6_wykaz robót budowlanych_termomodernizacja ZSM.docx docx 23.61 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7_wykaz osób_termomodernizacja ZSM.docx docx 23.63 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8_zobowiązanie podmiotu trzeciego_termomodernizacja ZSM.docx docx 23.73 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 9_wzór pełnomocnictwa_termomdernizacja ZSM.docx docx 24.12 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 9a_oświadczenie a art. 117 ust. 4_termomodernizacja ZSM.docx docx 23.3 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 10_projekt umowy_termomodernizacja ZSM.docx docx 94.65 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 11_przedmiary.zip.001 001 638.28 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 12_klauzula RODO art. 13_termomodernizacja ZSM.docx docx 26.77 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
Załącznik nr 13_klauzula RODO art. 14_termomodernizacja ZSM.docx docx 25.66 2023-03-14 17:15:00 Proceeding
2023.03.17_zmiana SWZ_tebele równoważności.pdf pdf 321.98 2023-03-17 10:59:25 Proceeding
Tabela równoważności_Termomodernizacja_GD.doc doc 99.5 2023-03-17 10:59:25 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 2023.03.24.pdf pdf 39.48 2023-03-24 11:05:36 Proceeding
2023.03.24_przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 602.18 2023-03-24 11:05:55 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_termomodernizacja ZSM_aktualizacja z dnia 24.03.2023.docx docx 35.1 2023-03-24 11:06:01 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 2023.04.06.pdf pdf 39.48 2023-04-06 14:12:39 Proceeding
2023.04.06_przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 603.74 2023-04-06 14:12:51 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_termomodernizacja ZSM_aktualizacja z dnia 06.04.2023.docx docx 35.19 2023-04-06 14:13:21 Proceeding
2023.04.19_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.99 2023-04-19 16:19:13 Proceeding
2023.04.19_zmiana treści SWZ_przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 1484.42 2023-04-19 16:19:18 Proceeding
SWZ_termomodernizacja ZSM_aktualizacja z dnia 19.04.2023.pdf pdf 15036.47 2023-04-19 16:19:38 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_termomodernizacja ZSM_aktualizacja z dnia 19.04.2023.docx docx 35.11 2023-04-19 16:19:38 Proceeding
Załącznik nr 10_projekt umowy_termomodernizacja ZSM_aktualiacja z dnia 19.04.2023.docx docx 95.18 2023-04-19 16:19:38 Proceeding
Załącznik nr 11_przedmiary_aktualizacja z dnia 19.04.2023.zip zip 510.63 2023-04-19 16:19:38 Proceeding
2023.04.21_odpowiedzi na pytania Wykonawców_termomodernizacja.pdf pdf 1578.3 2023-04-21 13:44:21 Proceeding
A2 aktualizacja.pdf pdf 402.05 2023-04-21 13:44:21 Proceeding
WI.271.3.2023_2023.06.13_informacja na stronę o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1165.11 2023-06-13 09:36:57 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania_Termomodernizacja.pdf pdf 47.36 2023-06-23 10:25:36 Public message
WI.271.3.2023_informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 564.94 2023-05-04 13:52:55 Public message
WI.271.3.2023_2023.05.25_informacja o złożonych ofertach dodatkowych.pdf pdf 880.97 2023-05-25 12:44:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie umowy_Termomodernizacja.pdf pdf 45.59 2023-11-15 16:05:44 Public message

Announcements

2023-11-15 16:05 Marta Jaworska Ogłoszenie o zmianie umowy z dnia 15.11.2023

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-06-23 10:25 Marta Jaworska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-13 09:36 Marta Jaworska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WI.271.3.2023_2023.0 [...].pdf

2023-05-25 12:44 Marta Jaworska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

WI.271.3.2023_2023.0 [...].pdf

2023-05-04 13:52 Marta Jaworska Informacja z otwarcia ofert

WI.271.3.2023_inform [...].pdf

2023-05-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" kwotę 7 700 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2711