Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/OK/4/23 Odbiór odpadów komunalnych z jednostek SPZOZ w Węgrowie

Deadlines:
Published : 14-03-2023 14:46:00
Placing offers : 23-03-2023 10:00:00
Offers opening : 23-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.37 2023-03-14 14:46:00 Proceeding
SWZ.docx docx 227.85 2023-03-14 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 193.6 2023-03-14 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 198.99 2023-03-14 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Formularz cenowy.xlsx xlsx 12.3 2023-03-14 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1.docx docx 192.22 2023-03-14 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 193.24 2023-03-14 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx docx 190.42 2023-03-14 14:46:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projekt umowy.docx docx 203.87 2023-03-14 14:46:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 130.44 2023-03-23 10:32:54 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 763.21 2023-03-27 13:49:28 Public message

Announcements

2023-03-27 13:49 Zamówienia Publiczne W załączeniu przesyłamy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-23 10:32 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2023-03-23 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia przeznaczono kwotę brutto: 265 410,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 388