Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/PN/4/2023 Dostawa aparatu do badań elektrofizjologicznych i wyposażenia wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii

Deadlines:
Published : 20-03-2023 09:04:00
Placing offers : 19-04-2023 13:00:00
Offers opening : 19-04-2023 13:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - ZP_PN_4_2023-sig.pdf pdf 667.36 2023-03-20 09:04:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 574.6 2023-03-20 09:04:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ - PFU i STWiOR.zip zip 8687.86 2023-03-20 09:04:00 Proceeding
załącznik nr 11a do SWZ - wytyczne zamawiajacego.pdf pdf 335.92 2023-03-20 09:04:00 Proceeding
załącznik nr 11b do SWZ - rysunki.zip zip 93221.26 2023-03-20 09:04:00 Proceeding
załączniki nr 1-3_5-8_12-13 do SWZ - wersja edytowalna.zip zip 257.46 2023-03-20 09:04:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.zip zip 79.58 2023-03-20 09:04:00 Proceeding
2023-OJS056-164806-pl-ts.pdf pdf 142.17 2023-03-20 09:04:00 Proceeding
informacja o wizji lokalnej-sig.pdf pdf 406.09 2023-03-29 15:12:19 Public message
2023.04.07 wyjaśnienie treści SWZ od nr 1 do nr 123.zip zip 3977.13 2023-04-07 12:09:29 Public message
2022.04.11 zmiana treści SWZ - zmiana terminu składania ofert-sig.pdf pdf 405.29 2023-04-11 14:49:35 Public message
ogłoszenie przekazane do publikacji - zmiana TSO.pdf pdf 70.94 2023-04-11 14:49:35 Public message
2023-OJS074-223114-pl -ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane.pdf pdf 66.46 2023-04-14 09:29:47 Public message
2023.04.14 wyjaśnienie treści SWZ od nr 124 do nr 126-sig.pdf pdf 403.41 2023-04-14 11:49:32 Public message
Informacja_o_zlozonych_ofertach - ZP_PN_4_2023.pdf pdf 225.06 2023-04-19 13:38:34 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 684.47 2023-04-24 12:46:58 Public message

Announcements

2023-04-24 12:46 Sylwia Marciniak Inwestor Zastępczy przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-04-19 13:38 Robert Chorążewski Inwestor Zastępczy przekazuje informację o ofertach.

Informacja_o_zlozony [...].pdf

2023-04-19 13:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 400 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych 00/100)
2023-04-14 11:49 Robert Chorążewski Szanowni Państwo, w załączeniu wyjaśnienia treści SWZ (wnioski: od nr 124 do nr 126)

2023.04.14 wyjaśnien [...].pdf

2023-04-14 09:29 Sylwia Marciniak Załączamy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz. U. U. E.

2023-OJS074-223114-p [...].pdf

2023-04-11 14:49 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 19.04.2023r.
Pismo o zmianie treści SWZ oraz treść ogłoszenia przekazanego do publikacji w Dz. U. U. E przekazuję w załączeniu.

2022.04.11 zmiana tr [...].pdf

ogłoszenie przekazan [...].pdf

2023-04-07 12:09 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienia treści SWZ (wnioski: od nr 1 do nr 123) wraz z załącznikami.

2023.04.07 wyjaśnien [...].zip

2023-03-29 15:12 Robert Chorążewski Informacja o terminie wizji lokalnej.

informacja o wizji l [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1453