Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-006/Rb/RZ/2023 "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIc"

Adrianna Wróbel
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. Department: Dział zamówień
Deadlines:
Published : 14-03-2023 11:52:00
Placing offers : 21-04-2023 10:00:00
Offers opening : 21-04-2023 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Dokumentacje projektowe, ze względu na swoją pojemność dostępne są pod linkiem:                                                                              

https://cloud.mwik.bydgoszcz.pl/s/wpBbpZEPeCraXKz

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 5524.14 2023-03-14 11:52:00 Proceeding
SWZ.zip zip 1772.03 2023-03-14 11:52:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części 2.pdf pdf 820.59 2023-06-20 16:37:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 2.pdf pdf 831 2023-07-06 14:06:18 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 132.8 2023-07-28 12:00:49 Public message
wyjaśnienia treści SWZ 22.03.2023.pdf pdf 681.92 2023-03-22 15:55:48 Public message
Sprostowanie Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 77.78 2023-03-27 09:51:48 Public message
zmiana treści SWZ 22.03.2023.pdf pdf 690.06 2023-03-27 09:53:26 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 31.03.2023.zip zip 16834.1 2023-03-31 12:40:28 Public message
wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 04.04.2023.zip zip 2748.8 2023-04-04 16:01:35 Public message
Sprostowanie ogłozenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 67.96 2023-04-07 11:32:58 Public message
zmiana treści SWZ 04.04.2023.pdf pdf 679.13 2023-04-07 11:34:15 Public message
wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 07.04.2023.zip zip 6851.47 2023-04-07 11:35:13 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 1127.45 2023-04-21 10:07:43 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 1120.57 2023-04-21 13:05:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1.pdf pdf 830.38 2023-05-11 14:04:57 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 2.pdf pdf 830.88 2023-05-11 14:08:28 Public message

Announcements

2023-07-28 12:00 Adrianna Wróbel Zamawiający w załączeniu udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Części 1 i 2

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-06 14:06 Adrianna Wróbel W załączeniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w Części 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-20 16:37 Adrianna Wróbel W załączeniu Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Części 2 Postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-05-11 14:08 Adrianna Wróbel W załączeniu przesyłam Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w Części 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-05-11 14:04 Adrianna Wróbel W załączeniu przesyłam Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w Części 1

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-04-21 13:05 Adrianna Wróbel Zamawiający udostępnia Informację o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].pdf

2023-04-21 10:07 Adrianna Wróbel Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-04-07 11:35 Adrianna Wróbel Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i zmianę treści SWZ 07.04.2023

wyjaśnienia i zmiana [...].zip

2023-04-07 11:34 Adrianna Wróbel Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ 04.04.2023

zmiana treści SWZ 04 [...].pdf

2023-04-07 11:32 Adrianna Wróbel Zamawiający udostępnia Sprostowanie Ogłoszenia opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Sprostowanie ogłozen [...].pdf

2023-04-04 16:01 Adrianna Wróbel Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i zmianę treści SWZ.

wyjaśnienia i zmiany [...].zip

2023-03-31 12:40 Adrianna Wróbel Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i zmianę treści SWZ

wyjaśnienia i zmiana [...].zip

2023-03-27 09:53 Adrianna Wróbel Zamawiający udostępnia zmianę treści SWZ

zmiana treści SWZ 22 [...].pdf

2023-03-27 09:51 Adrianna Wróbel Zamawiający udostępnia Sprostowanie Ogłoszenia opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Sprostowanie Oglosze [...].pdf

2023-03-22 15:55 Adrianna Wróbel Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2483