Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00134494/01 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodziczno - I etap

Awatar Pracownika
Benedykta Napierska
Gmina Grodziczno Department: Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych
Deadlines:
Published : 14-03-2023 12:11:00
Placing offers : 09-05-2023 10:00:00
Offers opening : 09-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 186.62 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 763.42 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
Zał.do SWZ_oświadczenie podmiot.doc doc 272.5 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
Zał.do SWZ_oświadczenie Wykonawca.doc doc 268.5 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
Zał.do SWZ_oferta.docx docx 75.76 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
Zał.do SWZ_oświadczenie grupa kapitalowa.doc doc 254 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
Zał.do SWZ_projekt umowy.pdf pdf 600.83 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
Zał.do SWZ_wykaz osób, podmiotów.doc doc 295.5 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
Zał.do SWZ_wykaz zamówienia podobne.doc doc 286.5 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
PFU KANALIZACJA GRODZICZNO.zip zip 19340.74 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
PFU OCZYSZCZALNIA GRODZICZNO.zip zip 9218.62 2023-03-14 12:11:00 Proceeding
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU.doc doc 65.5 2023-06-06 10:32:23 Public message
Ogloszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.75 2023-06-06 10:54:08 Public message
Zmiana ogloszenia o zamówieniu.pdf pdf 37.75 2023-03-15 06:40:59 Public message
Odpowiedz na zapytanie - 05.04.2023.doc doc 174 2023-04-05 11:48:32 Public message
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu.pdf pdf 38.7 2023-04-17 13:20:26 Public message
2Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu.pdf pdf 49.26 2023-04-17 15:16:29 Public message
Odpowiedz na zapytanie 2_3_4.doc doc 90 2023-04-17 15:16:29 Public message
zmiana SWZ.doc doc 132.5 2023-04-17 15:16:29 Public message
1_Informacja z otwarcia ofert.odt odt 49.89 2023-05-09 12:53:02 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację.docx docx 53.24 2023-05-09 10:00:00 Public message

Announcements

2023-06-06 10:54 Benedykta Napierska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-06 10:32 Benedykta Napierska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].doc

2023-05-09 12:53 Benedykta Napierska Informacja z otwarcia ofert

1_Informacja z otwar [...].odt

2023-05-09 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

2023-04-17 15:16 Benedykta Napierska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Wyjaśnienia treści SWZ
Zmiana treści SWZ

2Ogloszenie o zmiani [...].pdf

Odpowiedz na zapytan [...].doc

zmiana SWZ.doc

2023-04-17 13:20 Benedykta Napierska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

2023-04-05 11:48 Benedykta Napierska Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz.1710 ze zm.), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Odpowiedz na zapytan [...].doc

2023-03-15 06:40 Benedykta Napierska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogloszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1770