Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa stanowisk bibliotekarza Ruby TM RFIDStalstation shielded inci. oraz licencji Drivera

Adam Woźniak
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 13-03-2023 11:28:00
Placing offers : 20-03-2023 08:27:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69 jest zainteresowana dostawą nw. asortymentu.


Do ceny należy doliczyć koszt dostawy, instalacji oraz uruchomienia stanowisk i oprogramowania.


Warunki płatności - do 30 dni liczonych od dnia odbioru faktury VAT.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,


Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy. 

Załącznik do postępowania: oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.docx docx 18.4 2023-03-13 11:28:00 Proceeding
Stanowisko bibliotekarza.docx docx 17.55 2023-03-15 09:49:53 Public message

Announcements

2023-03-15 09:49 Adam Woźniak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stanowisk innych firm pod warunkiem spełnienia warunków technicznych opisanych w załączniku.
W wypadku zaoferowania innych rozwiązań do oferty należy doliczyć koszt przeszkolenia pracowników biblioteki z ich obsługi.

Stanowisko bibliotek [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Stanowisko bibliotekarza Ruby TM RFIDStalstation shielded inci. YourLib® software – podblatowe - 2 set AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE
Inż. J. Śmidowicza 69
81-127, Gdynia
(0)
2 Stanowisko bibliotekarza Ruby TM RFIDStalstation shielded inci. YourLib® software – nablatowe - 1 set - (0)
3 Licencja Drivera do współpracy na jednym stanowisku kodowania, wypożyczeń zwrotów i prolongaty, z 12 miesięczną gwarancją (SOWA) - 3 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 418