Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 08/23/OP Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Deadlines:
Published : 13-03-2023 08:49:00
Placing offers : 22-03-2023 09:00:00
Offers opening : 22-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ.7z 7z 268.9 2023-03-13 08:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.7 2023-03-13 08:49:00 Proceeding
SWZ.docx docx 215.21 2023-03-13 08:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1795.49 2023-03-13 08:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.14 2023-03-20 11:25:03 Public message
Pytanie i odpowiedź nr 1.pdf pdf 200.37 2023-03-20 11:54:05 Public message
Pytanie i odpowiedź nr 2.pdf pdf 322.46 2023-03-21 14:23:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 31.69 2023-03-22 11:45:55 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 310.14 2023-03-27 11:26:33 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 74.39 2023-04-06 13:24:23 Public message

Announcements

2023-04-06 13:24 Monika Tokarska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-27 11:26 Monika Tokarska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-22 11:45 Monika Tokarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-22 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 177 000,00 złotych brutto
2023-03-21 14:23 Monika Tokarska Pytanie i odpowiedź nr 2

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2023-03-20 11:54 Monika Tokarska Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

2023-03-20 11:25 Monika Tokarska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 622