Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/7/2023 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,77 kWp, pompownia wody Majków, ul. Cedrowa w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 10-03-2023 14:42:00
Placing offers : 24-03-2023 12:00:00
Offers opening : 24-03-2023 12:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z materiałami przetargowymi i do złożenia oferty w postępowaniu na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,77 kWp, pompownia wody Majków, ul. Cedrowa
w Kaliszu.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do postępowania.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D132 Regulamin Porządkowy PWiK - załącznik nr 3.docx docx 130.98 2023-03-10 14:42:00 Proceeding
mapa - ul.Cedrowa fotowoltaika.pdf pdf 259.89 2023-03-10 14:42:00 Proceeding
Opinia geotechniczna - Cedrowa.pdf pdf 1355.67 2023-03-10 14:42:00 Proceeding
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego.docx docx 35.23 2023-03-10 14:42:00 Proceeding
Umowa (załącznik nr 2).doc doc 163 2023-03-10 14:42:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.docx docx 32.03 2023-03-10 14:42:00 Proceeding
załączniki nr 4 - 7.docx docx 40.24 2023-03-10 14:42:00 Proceeding
Zestawienie ofert - Cedrowa.pdf pdf 425.97 2023-03-24 14:20:16 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności - Cedrowa.pdf pdf 3962.93 2023-03-31 10:01:18 Public message

Announcements

2023-03-31 10:01 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-03-31 09:54 Anna Kędzia The message was withdrawn by the Buyer.
2023-03-24 14:20 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - [...].pdf

2023-03-24 11:50 Anna Kędzia Link do transmisji z otwarcia postępowania; https://youtube.com/live/l2vqZSKc1zo?feature=share
2023-03-16 14:00 Magdalena Włodarek W związku z pojawieniem się pytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie 1. Czy teren na którym ma być zainstalowana elektrownia PV jest ogrodzony i zabezpieczony oraz oczyszczony z drzew i korzeni?
Odpowiedź: Tak, teren jest oczyszczony z drzew i korzeni, będzie ogrodzony siatką przez Zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do robót.
Pytanie 2. SolarEdge nie ma falownika o znamionowej mocy wyjściowej AC 39,77 kW. Przedziały w jakich występują jednostki wytwórcze o zbliżonej mocy to 33,3 kW (model SE33.3K zalecany do takiej mocy instalacji zgodnie z przeprowadzoną przez nas symulacją) i 50 kW. Czy w związku z tym dopuszczają Państwo zastosowanie falownika SE33.3K?
Odpowiedź: Moc falownika powinna się mieścić w zaleconym przedziale producenta modułu PV. W takiej konfiguracji optymalizujemy pobór prądu i minimalizujemy straty energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu dopuszcza zastosowanie falownika SE33.3K.
Pytanie 3. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie innych modułów fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 410 W (np. 420, 440 lub większej)?
Odpowiedź: Nie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu nie przewiduje zastosowania innych modułów fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 410 W (np. 420, 440 lub większej).
Pytanie 4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych w innej technologii niż Shingled o nie gorszej sprawności?
Odpowiedź: Nie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu nie dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych wyprodukowanych w innej technologii niż Shingled o nie gorszej sprawności.
Z poważaniem
Magdalena Włodarek
2023-03-14 14:54 Magdalena Włodarek Dzień dobry!
W związku z pojawieniem się pytań do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. odpowiada:
Pytanie 1: Jesteśmy zainteresowani budową 2 instalacji fotowoltaicznych na terenie pompowni wody Majków, Ul. Cedrowa w Kaliszu. Mam pytanie co do wyboru inwertera- czy musi to być instalacja wykonana na SolarEdge? Czy możemy ją zastąpić tańszym - również dobrym - rozwiązaniem? Np. AFORE ATON BNT036KTL oraz AFORE ATON BNT010KTL.
Po pierwsze inwertery SE są trudno dostępne w PL i są dość drogie. My jako firma bazujemy na inwerterach marki AFORE, które współpracują z optymalizatorami GNE, które spełniają taką sama rolę na system SE. Falowniki spełniają wszelkie potrzebne PL normy bezpieczeństwa itp.
Proszę uprzejmie o odpowiedź czy inwestor dopuszcza zmiany inwerterów.
Odpowiedź: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu informuje, że nie dopuszcza zmiany inwerterów.

Z poważaniem
Magdalena Włodarek

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,77 kWp, pompownia wody Majków, ul. Cedrowa w Kaliszu. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest obustronne podpisanie protokołu końcowego prac. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 14.07.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunki gwarancji i rękojmi - Gwarancja na wykonane prace - 5 lat; Gwarancja na konstrukcję nośną - 10 lat; Gwarancja na inwertery - 10 lat; Gwarancja na moc <84,8% - 25 lat; Gwarancja na produkt (panele) - 15 lat. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Przeglądy gwarancyjne - Oferent zobowiązany jest na swój koszt do odbycia w czasie obowiązywania gwarancji co najmniej trzech przeglądów gwarancyjnych: - Pierwszy przegląd po roku obowiązywania gwarancji; - Drugi przegląd po upływie dwóch lat obowiązywania gwarancji; - Trzeci przegląd na 3 miesiące przed upływem terminu gwarancji. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Serwis gwarancyjny - Oferent zapewni serwis gwarancyjny w okresie gwarancji i rękojmi z czasem reakcji 24h, lecz wymagany czas naprawy do 7 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia awarii. Przez czas reakcji rozumie się czas podjęcia fizycznie działań naprawczych. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1323