Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ/1/P/2023 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PLACACH TARGOWYCH, JARMARKACH I KIERMASZACH W POZNANIU

Monika Maserak
Targowiska Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 10-03-2023 11:15:00
Placing offers : 20-03-2023 00:00:00
Offers opening : 21-03-2023 15:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał nr 1 do SWZ i Umowy Opis przedmiotu zamówieniaAKT.pdf pdf 251.13 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 2 do Umowy Określenie zakresu czynności AKTUALNY.pdf pdf 223.79 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ Oświadczenie wstępne Brak podstaw wykluczenia.docx docx 22.29 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 3 do Umowy Zasady Oceny.pdf pdf 370.86 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 4 do SWZ Przynależność do grupy kapitałowej.doc doc 47.5 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 4 do umowy Ocena wykonania usługi.docx docx 15.3 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 4a do umowy Ocena wykonania usługi.docx docx 14.53 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 5 do SWZ Oświadczenie aktualizacyjne spełnienie warunków.docx docx 19.94 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 5 do Umowy WYKAZ Koordynatorów 2022.pdf pdf 367.54 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 6 do SWZ Zakres zamówienia,który wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy.docx docx 21.99 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 6 do Umowy wykaz pracowników.doc doc 31.5 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 7 do SWZ Wykaz_usług.doc doc 35 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 8 do SWZ Potencjał-techniczny.doc doc 30 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 9 Umowa + JN.pdf pdf 302.8 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 10 do umowy_umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych NZ_1_P_2023.pdf pdf 96.54 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 11 do umowy_umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych NZ_1_P_2023.pdf pdf 97.51 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
SWZ II 2023.pdf pdf 984.57 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
Zał nr 2 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 79.5 2023-03-10 11:15:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.docx docx 62.46 2023-03-21 15:14:32 Public message
Informacja o unieważnieniu przetargu.pdf pdf 33.05 2023-03-23 08:47:37 Public message
Informacja o unieważnieniu przetargu str. 2.pdf pdf 24.92 2023-03-23 08:47:37 Public message

Announcements

2023-03-23 08:47 Monika Maserak Szanowni Państwo,
zamawiający przekazuje pismo w sprawie unieważnienia postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-03-21 15:14 Monika Maserak Szanowni Państwo, Zamawiający przekazuję informacje z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].docx

2023-03-20 00:00 Buyer message Szanowni państwo,
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia to kwota 491.400,00zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 547