Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 416/AZ/262/2023 „Ogólnouczelniane Laboratorium 3D - monitory, oprogramowanie, szkolenie.”

Aneta Ignasiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-03-2023 10:56:00
Placing offers : 20-03-2023 08:00:00
Offers opening : 20-03-2023 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.33 2023-03-10 10:56:00 Proceeding
SWZ.doc doc 293.5 2023-03-10 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.docx docx 109.23 2023-03-10 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz oferty.docx docx 79.83 2023-03-10 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do SWZ- formularz cenowy.docx docx 94.42 2023-03-10 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do SWZ-Oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne.docx docx 90.89 2023-03-10 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania.doc doc 122.5 2023-03-10 10:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 84.49 2023-03-10 10:56:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 598.62 2023-03-20 09:19:50 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 184.9 2023-03-23 13:34:21 Public message

Announcements

2023-03-23 13:34 Aneta Ignasiak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-20 09:19 Aneta Ignasiak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-20 08:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto: 392 136,38 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 621