Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przebudowa ulic na terenie miasta Zawidów

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejska Zawidów
Deadlines:
Published : 09-03-2023 15:13:00
Placing offers : 31-03-2023 10:00:00
Offers opening : 31-03-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal_1_formularz_ofertowy.doc doc 164 2023-03-09 15:13:00 Proceeding
zal_2_oswiadczenia_podm_udost_zas.docx docx 87.86 2023-03-09 15:13:00 Proceeding
zal_3_oswiadczenia_wykonawcy.docx docx 103.17 2023-03-09 15:13:00 Proceeding
zal_4_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 122.5 2023-03-09 15:13:00 Proceeding
zal_5_oswiadczenie_wykoawcy_podmiot_udosępniającego_zasoby.docx docx 104.35 2023-03-09 15:13:00 Proceeding
zal_6_wykaz_osob.doc doc 121.5 2023-03-09 15:13:00 Proceeding
zal_7_Wykaz_uslug.docx docx 104.39 2023-03-09 15:13:00 Proceeding
zal_8_projekt_umowy.docx docx 142.24 2023-03-09 15:13:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 116.4 2023-03-09 15:13:00 Proceeding
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_13.03.23.pdf pdf 38.87 2023-03-13 10:41:56 Proceeding
zal_9_dokumentacja_techniczna_15.03.zip zip 15193.16 2023-03-15 09:55:29 Proceeding
SWZ_15.03.23.pdf pdf 590.94 2023-03-15 10:57:37 Proceeding
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_15.03.23.pdf pdf 39.95 2023-03-15 10:57:56 Proceeding

Announcements

2023-03-15 11:02 Zamówienia Publiczne Skorygowano omyłkę w ogłoszeniu oraz SWZ związaną z zakwalifikowaniem środków dowodowych jako potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzające niepodleganie wykluczeniu. Zakres podmiotowych środków dowodowych składanych z ofertą oraz na wezwanie nie uległ zmianie.
2023-03-15 09:57 Zamówienia Publiczne W związku z zauważonymi nieścisłościami w projekcie w dniu 15.03.2023 został zaktualizowany załącznik nr 9 - dokumentacja techniczna w zakresie rysunku nr 1 i 2 dotyczącym zagospodarowania terenu - ul. Słowackiego.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 309