Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa wykonania diagnostyki sprzętu szkoleniowego w Instytucie Dowodzenia

Deadlines:
Published : 03-03-2023 09:15:00
Placing offers : 19-03-2023 16:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109

informuje o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. Ofertę cenową proszę złożyć zgodnie z załącznikami za jedną roboczogodzinę.Cenę należy podać za całość zamówienia do porównania ofert.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 261-658-002

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opz Diagnostyka - Trenażer ćwiczebny laserowy LAS 3.docx docx 13.55 2023-03-03 09:15:00 Proceeding
Opz Diagnostyka - Trenażer ćwiczebny laserowy LAS 3.docx docx 13.55 2023-03-03 09:15:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Diagnostyka/cena za roboczogodzinę wg załącznika do postępowania

Opz Diagnostyka - Tr [...].docx

1 man-hour - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
3 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dojazdu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
4 Oświadczenie - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
5 termin realizacji - 7 dni od złożenia pisemnego zamówienia na usługę. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
6 Obywatelstwo serwisanta - Ze względu na długie procedury uzyskania zgody na wejście na teren Akademii obywateli innych Państw osoby wykonujące diagnostykę muszą posiadać obywatelstwo polskie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 617