Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.2.2023 Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap

Deadlines:
Published : 01-03-2023 15:14:00
Placing offers : 16-03-2023 10:00:00
Offers opening : 16-03-2023 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 56 683 54 10 wew. 50

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_148595.pdf pdf 39.47 2023-03-01 15:14:00 Proceeding
WI.271.2.2023_zapytanie ofertowe.pdf pdf 7094.09 2023-03-01 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1_opis przedmiotu zamówienia.zip zip 8238.74 2023-03-01 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2_formularz ofertowy_skatepark II.docx docx 79.67 2023-03-01 15:14:00 Proceeding
Załacznik nr 3_projekt umowy.docx docx 105.68 2023-03-01 15:14:00 Proceeding
Załacznik nr 4_przedmiar robót.pdf pdf 131.29 2023-03-01 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5_klauzula RODO art. 13 OSIR.docx docx 22.98 2023-03-01 15:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6_klauzula RODO art. 14 OSIR.docx docx 20.15 2023-03-01 15:14:00 Proceeding
ogloszenie_148595_2.pdf pdf 39.78 2023-03-06 13:59:26 Proceeding
WI.271.2.2023_zmiana treści zapytania ofertowego.pdf pdf 505.64 2023-03-06 13:59:33 Proceeding
WI.271.2.2023_informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 591.97 2023-03-16 14:01:58 Public message
WI.271.2.2023_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 522.87 2023-03-28 13:30:30 Public message
ogloszenie_148595_3.pdf pdf 39.87 2023-03-28 13:30:30 Public message

Announcements

2023-03-28 13:30 Kamila Kozłowska WI.271.2.2023_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WI.271.2.2023_inform [...].pdf

ogloszenie_148595_3. [...].pdf

2023-03-16 14:01 Kamila Kozłowska WI.271.2.2023_informacja o złożonych ofertach

WI.271.2.2023_inform [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap - 1 building work - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunek doświadczenia - O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji zamówień o tożsamym charakterze - o zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 1 zamówienie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie skateparku, street workoutu, siłowni zewnętrznej lub placu zabaw o wartości co najmniej 70 tys. zł brutto, co jest potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami poświadczającymi prawidłowe wykonanie usługi. Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam" Attachment required (0)
3 klauzule RODO - - Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 700