Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.15.23 Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych o charakterze grupowym z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego.

Deadlines:
Published : 27-02-2023 20:07:00
Placing offers : 07-03-2023 13:00:00
Offers opening : 07-03-2023 13:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia jest udzielenie wsparcia 42 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 7 36-godzinnych zajęć socjoterapeutycznych o charakterze grupowym z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Dobry Początek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Projekt, o którym mowa realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Dolnośląskim i powiatami: Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim i Wrocławskim, oraz instytucjami kultury: Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, Operą Wrocławską, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatrem Polskim we Wrocławiu.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DG.340.15.23 formularz oferty relacje interpersonalne.doc doc 189 2023-02-27 20:07:00 Proceeding
DG.340.15.23 projekt umowy relacje interpersonalne.pdf pdf 321.25 2023-02-27 20:07:00 Proceeding
DG.340.15.23 warunki zmian umowy relacje interpersonalne.doc doc 190 2023-02-27 20:07:00 Proceeding
DG.340.15.23 załączniki 1 - 4 relacje interpersonalne.doc doc 208 2023-02-27 20:07:00 Proceeding
DG.340.15.23 zaproszenie do składania ofert - relacje interpersonalne.pdf pdf 249.35 2023-02-27 20:07:00 Proceeding
ogloszenie_148267.pdf pdf 37.45 2023-02-27 20:07:00 Proceeding
DG.340.15.23 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 654.77 2023-03-07 18:29:56 Public message
DG.340.15.23 protokół oceny ofert.pdf pdf 450.28 2023-03-08 20:21:31 Public message

Announcements

2023-03-08 20:21 Paweł Jankowiak Protokół oceny ofert.

DG.340.15.23 protokó [...].pdf

2023-03-07 18:29 Paweł Jankowiak Informacja z otwarcia ofert

DG.340.15.23 informa [...].pdf

2023-03-07 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30.240,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych o charakterze grupowym z zakresu poprawiania funkcjonowania uczestników w obszarze relacji interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu dla wychowanków - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowa, ponad wymagane 2 osoby, ilość prowadzących zajęcia 20% Dodatkowa, ponad wymagane 2 osoby, ilość prowadzących zajęcia, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 4.9 Zaproszenia do składania ofert (0)
(0)

The number of page views: 214