Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DG.340.14.23 Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu umiejętności koncentracji uwagi dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Deadlines:
Published : 27-02-2023 18:49:00
Placing offers : 07-03-2023 13:00:00
Offers opening : 07-03-2023 13:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem zamówienia jest udzielenie wsparcia 48 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 8 36-godzinnych treningów kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu umiejętności koncentracji uwagi. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Dobry Początek”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Projekt, o którym mowa realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Dolnośląskim i powiatami: Lubańskim, Lwóweckim, Świdnickim i Wrocławskim, oraz instytucjami kultury: Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu, Operą Wrocławską, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i Teatrem Polskim we Wrocławiu.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego",

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_148258.pdf pdf 37.12 2023-02-27 18:49:00 Proceeding
DG.340.14.23 formularz oferty koncentracja.doc doc 189 2023-02-27 18:49:00 Proceeding
DG.340.14.23 projekt umowy koncentracja.pdf pdf 320.67 2023-02-27 18:49:00 Proceeding
DG.340.14.23 warunki zmian umowy koncentracja.doc doc 190 2023-02-27 18:49:00 Proceeding
DG.340.14.23 załączniki 1 - 4 koncentracja.doc doc 208 2023-02-27 18:49:00 Proceeding
DG.340.14.23 zaproszenie do składania ofert - koncentracja.pdf pdf 247.16 2023-02-27 18:49:00 Proceeding
DG.340.14.23 wyjaśnienie SWZ - koncentracja uwagi.pdf pdf 166.06 2023-03-03 22:43:38 Public message
DG.340.14.23 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 646.51 2023-03-07 17:49:34 Public message
DG.340.14.23 protokół oceny ofert.pdf pdf 417.69 2023-03-08 19:27:51 Public message

Announcements

2023-03-08 19:27 Paweł Jankowiak Protokół oceny ofert.

DG.340.14.23 protokó [...].pdf

2023-03-07 17:49 Paweł Jankowiak Informacja z otwarcia ofert.

DG.340.14.23 informa [...].pdf

2023-03-07 13:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 34.560,00 zł brutto.
2023-03-03 22:43 Tomasz Szczytyński Zamawiający przekazuje wyjaśnienie do treści Zaproszenia do składania ofert.

DG.340.14.23 wyjaśni [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu umiejętności koncentracji uwagi dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego. - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dodatkowa, ponad wymagane 3 osoby, ilość prowadzących zajęcia 20% Dodatkowa, ponad wymagane 3 osoby, ilość prowadzących zajęcia, spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w pkt. 4.9 Zaproszenia do składania ofert (0)
(0)

The number of page views: 557