Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZP/TP/5/23 Ochrona mienia obiektów MKUO ProNatura Sp. z o.o._nieruchomość przy ulicy Raczkowskiego w Bydgoszczy.

Deadlines:
Published : 23-02-2023 14:46:00
Placing offers : 13-03-2023 10:00:00
Offers opening : 13-03-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
05_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.24 2023-02-23 14:46:00 Proceeding
05_SWZ.pdf pdf 562.69 2023-02-23 14:46:15 Proceeding
05_Załączniki do SWZ_edytowalne.docx docx 87.3 2023-02-23 14:46:23 Proceeding
05_zawiadomienie _odpowiedzi na pytania.pdf pdf 153.37 2023-03-02 07:59:30 Public message
05_zawiadomienie _odpowiedzi na pytania_07.03.23_.pdf pdf 148.96 2023-03-07 14:05:10 Public message
parter.pdf pdf 151.86 2023-03-07 14:05:10 Public message
piętro.pdf pdf 151.15 2023-03-07 14:05:10 Public message
piwnica.pdf pdf 134.32 2023-03-07 14:05:10 Public message
instalacja.pdf pdf 2359.28 2023-03-07 14:05:10 Public message
05_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminu składania i otwarcia ofert..pdf pdf 37.75 2023-03-09 14:57:54 Public message
05_zawiadomienie _odpowiedzi na pytania_09.03.2023_.pdf pdf 156.69 2023-03-09 14:57:54 Public message
05_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 306.15 2023-03-13 12:26:06 Public message
05_Informacja z otwarcia ofert_.pdf pdf 189.27 2023-03-13 12:26:06 Public message

Announcements

2023-03-13 12:26 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/TP/5/23_Informacja z otwarcia ofert

05_Informacja z otwa [...].pdf

05_Informacja z otwa [...].pdf

2023-03-13 10:00 Buyer message MKUO ProNatura ZP/TP/5/23_ Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia_
Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Pzp. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 81 000,00 PLN brutto
2023-03-09 14:57 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/TP/5/23_zawiadomienie_odpowiedzi na pytania 09.03.2023r. oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

05_Ogłoszenie o zmia [...].pdf

05_zawiadomienie _od [...].pdf

2023-03-07 14:05 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/TP/5/23_zawiadomienie_odpowiedzi na pytania 07.03.2023r.

05_zawiadomienie _od [...].pdf

parter.pdf

piętro.pdf

piwnica.pdf

instalacja.pdf

2023-03-02 07:59 Monika Niegoda MKUO ProNatura ZP/TP/5/23_zawiadomienie_odpowiedzi na pytania

05_zawiadomienie _od [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 550