Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WD.272.6.2023 Świadczenie usług archeologicznych na zadaniu pn. „Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego – budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja Pierwsza”

Dorota Tylki
Powiat Poddębicki
Deadlines:
Published : 23-02-2023 11:54:00
Placing offers : 01-03-2023 10:00:00
Offers opening : 01-03-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 43 678 78 21 lub 43 678 78 26

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTOWY - archeolog.docx docx 16.64 2023-02-23 11:54:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 1380.37 2023-02-23 11:54:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowne - Archeolog.pdf pdf 129.31 2023-02-27 16:55:03 Public message

Announcements

2023-02-27 16:55 Dorota Tylki W uzupełnieniu zapytania ofertowego znak sprawy: WD.272.6.2023 z dnia 22 lutego 2023 r., Zamawiający informuje, że świadczenie usług archeologicznych na zadaniu pn. „Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego – budowa, przebudowa
i remont infrastruktury drogowej” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja Pierwsza” w zakresie przebudowy drogi powiatowej:
1) Nr 3730E Uniejów ul. Kościelnicka – świadczenie usług archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi, dotyczy powierzchni ok. 6250,0 m2 -długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 470,0 m (odcinek od Placu Kolegiackiego do końca ogrodzenia szkoły)
2) Nr 3738E Uniejów ul. Ireny Bojakowskiej - świadczenie usług archeologicznych w formie przeprowadzenia badań sondażowych nad robotami ziemnymi, dotyczy powierzchni ok. 1200,0 m2 - długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 152,0 mb. Badania sondażowe mają być prowadzone w trzech punktach na całej szerokości pasa drogowego
i długości 10,0 m każdy.
Zamawiający ponownie informuje, że udostępni wykonawcy niezbędny sprzęt do prowadzenia robót ziemnych, środki transportowe, narzędzia oraz pracowników do ich obsługi i prac ręcznych.
W załączeniu przekazujemy projekt istotnych postanowień umownych.


Istotne postanowieni [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług archeologicznych na zadaniu pn. „Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego – budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja I Świadczenie usług archeologicznych na zadaniu pn. „Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego – budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja Pierwsza” w zakresie przebudowy drogi powiatowej: 1) Nr 3730E Uniejów ul. Kościelnicka – świadczenie usług archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi 2) Nr 3738E Uniejów ul. Ireny Bojakowskiej - świadczenie usług archeologicznych w formie przeprowadzenia badań sondażowych nad robotami ziemnymi. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6091 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy Planowany termin realizacji przedmiotu umowy do 30.09.2023 r. Planowane zakończenie robót budowlanych to 12.11.2023 r. Ze względu na charakter usługi, Zamawiający dopuszcza zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie wcześniejszym niż wskazany powyżej w przypadku wykonania całości przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 276