Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IMOL/ZP/04/2023 Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych

Deadlines:
Published : 22-02-2023 16:18:00
Placing offers : 03-03-2023 09:00:00
Offers opening : 03-03-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.76 2023-02-22 16:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1931.18 2023-02-22 16:18:00 Proceeding
Załącznik 1 do SWZ cz I - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 700.88 2023-02-22 16:18:00 Proceeding
Załącznik 1 do SWZ cz II - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 658.62 2023-02-22 16:18:00 Proceeding
Załącznik 2 i 2a do SWZ - formularz oferty.docx docx 359.09 2023-02-22 16:18:00 Proceeding
Załącznik 3 do SWZ - oświadczenie art. 117.docx docx 354.67 2023-02-22 16:18:00 Proceeding
Załącznik 4 do SWZ - oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1.docx docx 353.78 2023-02-22 16:18:00 Proceeding
Załącznik 5 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 346.34 2023-02-22 16:18:00 Proceeding
Załącznik 6 do SWZ - oświadczenie o aktualności.docx docx 353.2 2023-02-22 16:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 2219.29 2023-02-22 16:18:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 636.45 2023-03-01 12:01:42 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ cz II - opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 01.03.2022.pdf pdf 571.3 2023-03-01 12:01:42 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 626.41 2023-03-01 12:01:42 Public message
IMOL_ZP_04_2023 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 718.71 2023-03-03 12:18:25 Public message
IMOL ZP 04 Informacja o wynikach.pdf pdf 664.74 2023-03-29 15:21:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 69.24 2023-04-18 11:25:30 Public message

Announcements

2023-04-18 11:25 Dział Zakupów W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-29 15:21 Dział Zakupów W załączeniu informacja o wynikach postępowania

IMOL ZP 04 Informacj [...].pdf

2023-03-03 12:18 Dział Zakupów W załączeniu informacja z otwarcia ofert

IMOL_ZP_04_2023 Info [...].pdf

2023-03-03 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę gross w wysokości:
Część nr 1 - 16 752,80 zł
Część nr 2 - 7 981,15 zł
2023-03-01 12:01 Dział Zakupów W załączeniu wyjaśnienia i zmiana treści Swz wraz ze zmienionym załącznikiem nr 1 cz.2 - opz.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400