Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00098715/01 z dnia 2023-02-16 Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jaryszowie przy ul. Polnej 1A

Zamówienia Publiczne
Gmina Ujazd
Deadlines:
Published : 16-02-2023 14:23:00
Placing offers : 03-03-2023 09:00:00
Offers opening : 03-03-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja projektowa.zip zip 16372.96 2023-02-16 14:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.53 2023-02-16 14:23:00 Proceeding
pozwolenie na budowę.pdf pdf 370.53 2023-02-16 14:23:00 Proceeding
SWZ_PPU_świetlica.docx docx 74.18 2023-02-16 14:23:00 Proceeding
SWZ-świetlica.pdf pdf 392.86 2023-02-16 14:23:00 Proceeding
załączniki.zip zip 197.08 2023-02-16 14:23:00 Proceeding
Przebudowa budynku usługowego w Jaryszowie. Rewizja nr 1 - PRZEDMIAR ROBÓT.pdf pdf 753.75 2023-02-21 13:42:59 Public message
Jaryszów świetlica Model.pdf pdf 241.79 2023-02-27 08:27:03 Public message
odpowiedź na pytania-27.02.2023.pdf pdf 77.6 2023-02-27 08:27:03 Public message
Projekt klimatyzacji.zip zip 2322.08 2023-02-27 08:27:03 Public message
odpowiedź na pytania-28.02.2023.pdf pdf 86.66 2023-02-28 12:15:37 Public message
odpowiedź na pytania-01.03.2023.pdf pdf 43.57 2023-03-01 07:37:14 Public message
odpowiedź na pytania-01.03.2023-2.pdf pdf 41.05 2023-03-01 16:00:05 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 125.88 2023-03-03 12:06:19 Public message
07.03.2023-informacja o unieważnieniu na strone.pdf pdf 201.34 2023-03-07 13:25:10 Public message

Announcements

2023-03-07 13:25 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710), Zamawiający- Gmina Ujazd- zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jaryszowie przy ul. Polnej 1A”, iż unieważnia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

07.03.2023-informacj [...].pdf

2023-03-03 12:06 Zamówienia Publiczne Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-03 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zadania 250 000,00zł
2023-03-01 16:00 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treści zapytań wraz z wyjaśnieniami.

odpowiedź na pytani [...].pdf

2023-03-01 07:37 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treści zapytań wraz z wyjaśnieniami.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-02-28 12:15 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treści zapytań wraz z wyjaśnieniami.

odpowiedź na pytania [...].pdf

2023-02-27 08:27 Zamówienia Publiczne Działając w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treści zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dodatkowo Zamawiając uzupełnia projekt klimatyzacji.

Jaryszów świetlica M [...].pdf

odpowiedź na pytania [...].pdf

Projekt klimatyzacji [...].zip

2023-02-21 13:42 Zamówienia Publiczne Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar, uzupełniony o instalacje elektryczne, który należy traktować pomocniczo przy wycenie robót.

Przebudowa budynku u [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1277