Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IOŚ.271.1.2.2023 „Przebudowa rozbudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Nowy Żmigród”

Sylwia SUDYKA
Gmina Nowy Żmigród
Deadlines:
Published : 14-02-2023 21:40:00
Placing offers : 02-03-2023 10:00:00
Offers opening : 02-03-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 139.91 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
SWZ - Drogi-sig.pdf pdf 1448.5 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 940.54 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 752.06 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2a.pdf pdf 746.4 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 720.24 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4.pdf pdf 491.7 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5.pdf pdf 709.86 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Dokumentacja ŁYSA GÓRA - GALANTY.zip zip 26384.27 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 a Dokumentacja NIENASZÓW - KACZMARSKIE.zip zip 2999.82 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projekt umowy.pdf pdf 962.27 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Załączniki wersja edytowalna.rar rar 72.51 2023-02-14 21:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.72 2023-02-15 11:22:21 Public message
Uzupełnienie dok. Nienaszów - Kaczmarskie.zip zip 11985.9 2023-02-15 11:22:21 Public message
Zmiana SWZ -Drogi.pdf pdf 927.19 2023-02-15 11:22:21 Public message
Odpowiedź na zapytanie do SWZ.pdf pdf 551.79 2023-02-28 19:44:12 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 529.42 2023-03-02 07:10:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 607.87 2023-03-02 12:49:25 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 686.16 2023-03-06 15:26:45 Public message

Announcements

2023-03-06 15:26 Sylwia SUDYKA Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-03-02 12:49 Sylwia SUDYKA Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-03-02 07:10 Sylwia SUDYKA Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 5 040 000,00 zł brutto.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-02-28 19:44 Sylwia SUDYKA Odpowiedź na zapytanie do SWZ

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2023-02-15 11:22 Sylwia SUDYKA Zmiana SWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr 6a - dokumentacja Nienaszów - Karczmarskie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Uzupełnienie dok. Ni [...].zip

Zmiana SWZ -Drogi.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1140