Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: K-GT-43-232-1/2023 Dostawa tokarki CNC, frezarki CNC oraz symulatora spawania dla Akademii Nauk Stosowanych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

Deadlines:
Published : 14-02-2023 14:25:00
Placing offers : 24-02-2023 09:00:00
Offers opening : 24-02-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1563.95 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 837.75 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spelnie udział....docx docx 20.68 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 _Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 19.91 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4_ Ośw. o zobowiązaniu podmiotu.docx docx 18.51 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5_Wzór umowy.pdf pdf 825.8 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6_OPZ.docx docx 23.9 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7_Wykaz usług.docx docx 13.33 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8_dot. przesłanek wykluczenia z art. 5.docx docx 21.09 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 9_Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 19.49 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy .xlsx xlsx 12.36 2023-02-14 14:25:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ z dn. 17.02.2023.pdf pdf 435.8 2023-02-17 12:09:34 Public message
!!! Załącznik nr 6_OPZ po zmianie !!!.docx docx 24.65 2023-02-17 12:09:34 Public message
!!! Załącznik nr 6_OPZ po zmianie !!!.docx docx 24.65 2023-02-17 12:11:27 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 448.96 2023-02-24 08:46:54 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 171.89 2023-02-24 11:07:28 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 237.32 2023-03-07 10:11:43 Public message
Ogloszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 486.93 2023-04-21 10:40:27 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 304.42 2023-05-11 08:57:34 Public message

Announcements

2023-05-11 08:57 Marika Neimann Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-04-21 10:40 Marika Neimann Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-07 10:11 Marika Neimann Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-02-24 11:07 Marika Neimann Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-02-24 08:46 Marika Neimann Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2023-02-17 12:11 Marika Neimann ! Załącznik nr 6 - OPZ POZ ZMIANIE !

!!! Załącznik nr 6_O [...].docx

2023-02-17 12:09 Marika Neimann Wyjaśnienia do SWZ z dn.17.02.2023

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

!!! Załącznik nr 6_O [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 569