Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 011/23 „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Rejonów (Obwodów) Drogowych MZDW” – nr postępowania 011/23

Deadlines:
Published : 14-02-2023 09:53:00
Placing offers : 20-03-2023 08:00:00
Offers opening : 20-03-2023 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja przetargowa.rar rar 2391.99 2023-02-14 09:53:00 Proceeding
edytowalny druk ofertowy 011 23.docx docx 96.74 2023-02-14 09:53:00 Proceeding
formularz jedz - edytowalna wersja.doc doc 200 2023-02-14 09:53:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 011 23.pdf pdf 143.78 2023-02-14 09:53:00 Proceeding
swz 011 23.pdf pdf 3169.22 2023-02-14 09:53:00 Proceeding
swz 011 23.rtf rtf 2956.28 2023-02-14 09:53:00 Proceeding
odpowiedż na pytanie 011 23 z dnia 07.03.2023r..pdf pdf 54.53 2023-03-07 14:52:05 Public message
odpowiedż na pytanie 011 23 z dnia 09.03.2023r..pdf pdf 430.57 2023-03-09 12:54:49 Public message
otwarcie ofert 011 23.pdf pdf 52.95 2023-03-20 13:57:26 Public message
zowo platforma zakupowa 011 23.pdf pdf 77.4 2023-04-13 14:06:20 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 011 23.pdf pdf 113.53 2023-05-17 10:04:12 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 52.59 2023-11-03 11:11:05 Public message

Announcements

2023-11-03 11:11 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-05-17 10:04 Katarzyna Kuleczka ogłoszenie o wyniku postępowania 011 23

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-04-13 14:06 Katarzyna Kuleczka zowo 011/23

zowo platforma zakup [...].pdf

2023-03-20 13:57 Katarzyna Kuleczka otwarcie ofert 011 23

otwarcie ofert 011 2 [...].pdf

2023-03-20 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 082 209,00 zł brutto.
2023-03-09 12:54 Katarzyna Kuleczka odpowiedź na pytanie z dnia 09.03.2023r.

odpowiedż na pytanie [...].pdf

2023-03-07 14:52 Katarzyna Kuleczka odpowiedź na pytanie z dnia 07.03.2023r.

odpowiedż na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 905