Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.201.1.2023 Kompleksowa usługa organizacji i obsługi wydarzenia Innovatorium Łukasiewicza ‘23

Michał Kordulski
Centrum Łukasiewicz
Deadlines:
Published : 10-02-2023 12:08:00
Placing offers : 07-03-2023 11:00:00
Offers opening : 07-03-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 132.17 2023-02-10 12:08:00 Proceeding
SWZ Innovatorium 2023.pdf pdf 382.89 2023-02-10 12:08:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Innovatorium '23.docx docx 61.93 2023-02-10 12:08:00 Proceeding
Zał. nr 1a do SWZ - Formularz cenowy Innovatorium Łukasiewicza '23.xlsx xlsx 23.94 2023-02-10 12:08:00 Proceeding
zał. nr 2 do SWZ - oświadczenie wstępne Innovatorium 23.docx docx 20.43 2023-02-10 12:08:00 Proceeding
Zał. nr 2a - 2d do SWZ - oświadczenia Innovatorium 23.docx docx 56.76 2023-02-10 12:08:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - OPZ_Innovatorium Łukasiewicza '23.docx docx 2067.44 2023-02-10 12:08:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - PPU Innovatorium Łukasiewicza '23.doc doc 366.5 2023-02-10 12:08:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wykaz usług Innovatorium 23.docx docx 55.95 2023-02-10 12:08:00 Proceeding
Zał 15-16 OPZ_Innovatorium'23.zip zip 9308.21 2023-02-10 12:08:00 Proceeding
ZMIANA Zał. nr 5 do SWZ - Wykaz usług Innovatorium 23.docx docx 55.96 2023-02-17 14:10:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Klauzula informacyjna.docx docx 117.57 2023-02-10 12:11:03 Public message
Wyjasnienie i zmiana tresci SWZ z 14 02 23.pdf pdf 151.83 2023-02-14 14:33:40 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.46 2023-02-14 14:33:40 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ z 17 02 23.pdf pdf 172.92 2023-02-17 14:08:58 Public message
ZMIANA Zał. nr 3 do SWZ - OPZ_Innovatorium Łukasiewicza '23.docx docx 2069.23 2023-02-17 14:08:58 Public message
Wyjasnienia i zmiana tresci SWZ z dnia 23 02 23.pdf pdf 330.33 2023-02-23 14:41:35 Public message
ZMIANA SWZ Innovatorium 2023.docx docx 178.17 2023-02-23 14:41:35 Public message
ZMIANA Zał. nr 1a do SWZ - Formularz cenowy Innovatorium '23.xlsx xlsx 24.08 2023-02-23 14:41:35 Public message
ZMIANA Zał. nr 4 do SWZ - PPU Innovatorium Łukasiewicza '23.doc doc 371.5 2023-02-23 14:41:35 Public message
2 ZMIANA SWZ Innovatorium 2023.docx docx 178.19 2023-02-27 17:28:02 Public message
wyjasnienie oraz zmiana tresci SWZ z 27 02 23.pdf pdf 266.93 2023-02-27 17:28:02 Public message
2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 36.82 2023-02-27 17:28:02 Public message
Wyjasnienie i zmiana tresci SWZ z 03 03 23.pdf pdf 132.32 2023-03-03 13:36:42 Public message
2 ZMIANA Zał. nr 4 do SWZ - PPU Innovatorium Łukasiewicza '23.doc doc 383.5 2023-03-03 13:36:42 Public message
1_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 255.73 2023-03-07 16:33:22 Public message
1_Informacja o wyborze oferty Innovatorium 23.pdf pdf 119.77 2023-03-24 15:15:22 Public message

Announcements

2023-03-24 15:15 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

1_Informacja o wybor [...].pdf

2023-03-07 16:33 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

1_Informacja z otwar [...].pdf

2023-03-07 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 645 000,00 zł gross (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych i 00/100).
2023-03-03 13:36 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia do treści SWZ oraz informację o zmianie SWZ. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na 07 marca 2023 r. pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

Wyjasnienie i zmiana [...].pdf

2 ZMIANA Zał. nr 4 d [...].doc

2023-02-27 17:28 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu (na 07 marca 2023 r.) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

2 ZMIANA SWZ Innovat [...].docx

wyjasnienie oraz zmi [...].pdf

2 ogłoszenie o zmian [...].pdf

2023-02-23 14:41 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję odpowiedzi na zadane pytania do treści SWZ oraz zmianę SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

Wyjasnienia i zmiana [...].pdf

ZMIANA SWZ Innovator [...].docx

ZMIANA Zał. nr 1a do [...].xlsx

ZMIANA Zał. nr 4 do [...].doc

2023-02-17 14:08 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję odpowiedzi na zadane pytania do przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

Wyjasnienie tresci S [...].pdf

ZMIANA Zał. nr 3 do [...].docx

2023-02-14 14:33 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. Nowy termin składania ofert to 28 luty 2023 r. do godz.: 11:00. Nowy termin otwarcia ofert to 28 luty 2023 r. do godz.: 11:30.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

Wyjasnienie i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-02-10 12:11 Michał Kordulski Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję Załącznik nr 6 do SWZ - Klauzula informacyjną RODO. Plik został przesłany jako komunikat publiczny z uwagi na ograniczenia techniczne platformy zakupowej co do ilości plików.

Z poważaniem,
Michał Kordulski

Zał. nr 6 do SWZ - K [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1913